Sociaal Medische Indicatie

De regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI) komt ouders tegemoet in de kosten van kinderopvang. 

Wie komen er in aanmerking?

Ouders met een lichamelijke en of verstandelijke beperking of een psychisch probleem, die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en:​​​​

  • een kind hebben in de dagopvang, bij de buitenschoolse opvang of bij gastouderbureau;
  • waarbij het gebruik van kinderopvang in verband staat met een beperking of problematiek van de ouders.
Aanvraag tegemoetkoming SMI