Het Sociaalplein tijdelijk op andere plek

Vanwege werkzaamheden is Het Sociaalplein 21 en 25 juni niet aanwezig in de hal. Trek voor een afspraak een nummertje bij de aanmeldzuil.
Vrijdag 22 juni zijn Het Sociaalplein en externe partners wegens scholing niet aanwezig (ook telefonisch niet bereikbaar).

X

Woningurgentie

Zit u in een persoonlijke noodsituatie en zoekt u met spoed een andere woning? Is uw woonsituatie zó slecht dat u er geestelijk, emotioneel en/of lichamelijk zwaar onder lijdt? Dan geeft de gemeente in sommige gevallen een urgentieverklaring af 

Vul de urgentiewijzer (PDF, 150 kB) in en lees de aanvraagprocedure door. U ziet of u in aanmerking kunt komen voor een urgentieverklaring.

Let op: kijk eerst bij Inkomensvoorwaarden en  Indicatie of u aan alle voorwaarden voldoet.

Download aanvraagformulier Urgentie Geen computer? Haal het formulier op bij de gemeente

Inkomensvoorwaarden

Uw inkomen moet passend zijn voor een sociale-huurwoning:

 • In ieder geval onder de € 41.056,00
 • Vraagt u urgentie aan op medische indicatie, dan is er geen inkomensgrens

Indicatie: op grond waarvan komt u in aanmerking voor urgentie?

Indicatie: Verblijf in tijdelijke erkende opvang

Voorwaarden om een urgentieverklaring te krijgen op deze titel zijn:

 • u bent meerderjarig
 • uw inkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarden
 • u heeft uw woning verlaten omdat er problemen zijn in de relatie
 • of /en er is sprake van geweld en u woont daarom in een tijdelijke opvang

Verblijft u in een tijdelijke opvang om een andere reden, zoals psychische problemen of verslaving? Dan is er misschien urgentie mogelijk via sociale indicatie.
 

Indicatie: Mantelzorg

Voorwaarden om een urgentieverklaring te krijgen op deze titel zijn:

 • u bent meerderjarig.
 • uw inkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarden
 • u geeft mantelzorg of wilt mantelzorg gaan geven in de regio Alkmaar.
 • u ontvangt mantelzorg of wilt mantelzorg ontvangen in de regio Alkmaar.

Let op: zorg dat altijd eerst het Wmo-gesprek is geweest. U moet namelijk het gespreksverslag meesturen. Hierin staat dat er behoefte is voor het geven of ontvangen van mantelzorg.

Medische indicatie

Voorwaarden om een urgentieverklaring te krijgen op deze titel zijn:

 • u bent meerderjarig
 • u staat ingeschreven als woningzoekende in de regio Alkmaar
 • uw inkomen hoeft NIET te voldoen aan de inkomensvoorwaarden
 • u heeft nu zelfstandige woonruimte of u dit gehad in de afgelopen 12 maanden
 • de noodsituatie is ontstaan buiten uw schuld
 • u bent niet in staat om binnen 6 maanden zelf een woning te vinden
 • de huidige woning is niet geschikt en ook niet geschikt te maken voor uw probleem
 • u staat langer dan 1 jaar ingeschreven in de BRP (Basisregistratie Personen) in de regio Alkmaar (zo niet, dan moet u een *maatschappelijke binding hebben met de regio Alkmaar)
 • de woonomstandigheden zijn onhoudbaar door uw medische situatie en daarom moet u verhuizen naar een andere woning.

De gemeente vraagt ook advies aan een medisch deskundige. Dit maakt duidelijk of uw situatie onhoudbaar is en verhuizing noodzakelijk is.

Let op: de urgentie geldt alleen voor woningen die voldoen aan het zoekprofiel op medische indicatie.

*Maatschappelijke binding: u heeft de afgelopen 10 jaar minstens 6 jaar in regio Alkmaar gewoond. Bent u korter dan 1 jaar ingeschreven en heeft u ook geen maatschappelijke binding, dan krijgt u geen urgentie. Economische binding is niet genoeg om urgentie te krijgen.

Sociale indicatie

Voorwaarden om een urgentieverklaring te krijgen op deze titel zijn:

 • u bent meerderjarig
 • u staat ingeschreven als woningzoekende in de regio Alkmaar
 • u heeft nu zelfstandige woonruimte of u dit gehad in de afgelopen 12 maanden
 • uw inkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarden
 • de noodsituatie is ontstaan buiten uw schuld
 • u bent niet in staat om binnen 6 maanden zelf een woning te vinden
 • de huidige woning is niet geschikt en ook niet geschikt te maken voor uw probleem
 • u staat langer dan 1 jaar ingeschreven in de BRP (Basisregistratie Personen) in de regio Alkmaar (zo niet, dan moet u een *maatschappelijke binding hebben met de regio Alkmaar)
 • u heeft een ernstige psychiatrische en/of psycho-sociale problematiek die verband houdt met uw woonomstandigheden
 • er is de afgelopen 6 maanden al medicatie en/of therapie geweest, maar die heeft niet gezorgd voor verbetering of een oplossing
 • andere zelfstandige woonruimte kan de problemen oplossen

*Maatschappelijke binding: u heeft de afgelopen 10 jaar minstens 6 jaar in regio Alkmaar gewoond. Bent u korter dan 1 jaar ingeschreven en heeft u ook geen maatschappelijke binding, dan krijgt u geen urgentie. Economische binding is niet genoeg om urgentie te krijgen.

Indicatie: Calamiteit

Er is sprake van een calamiteit als u uw woning niet kunt gebruiken door een onvoorziene gebeurtenis.

Voorwaarden om een urgentieverklaring te krijgen op deze titel zijn:

 • u bent meerderjarig.
 • uw inkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarden
 • uw woning ligt in de regio Alkmaar.
 • u kunt uw woning niet gebruiken door een calamiteit.
 • de calamiteit is buiten uw schuld ontstaan en u kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor de calamiteit
 • u staat ingeschreven in de BRP (Basis Registratie Personen) op het adres van de woning die onbruikbaar is.

Indicatie: Onbewoonbare woning

Voorwaarden om een urgentieverklaring te krijgen op deze titel zijn:

 • u bent meerderjarig.
 • uw inkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarden
 • u moet uw huurwoning verlaten omdat die onbewoonbaar is verklaard.
 • uw woning ligt in de regio Alkmaar
 • u heeft een huurcontract voor onbepaalde tijd
 • u staat ingeschreven in de BRP (Basis Registratie Personen) op het adres van de woning die onbewoonbaar is verklaard

Let op: urgentie is niet mogelijk als u de eigenaar/bewoner van een koopwoning bent. Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning.

Zorg dat de aanvraag compleet is!

U kunt op het formulier uw persoonlijke situatie toelichten. U moet zelf zorgen voor bewijsstukken die uw woonprobleem duidelijk maken. Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen als:

 • u hem onvolledig heeft ingevuld
 • het formulier niet is ondertekend
 • de vereiste bijlagen niet zijn meegestuurd

Meesturen

Stuur een kopie mee van de volgende stukken:

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)
 • Bewijs van een actieve inschrijving bij SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland)
 • Meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst van alle gezinsleden van 18 jaar en ouder
 • Recent loonstrookje of uitkeringsspecificatie van alle gezinsleden van 18 jaar en ouder
 • Stukken waarmee de probleemsituatie wordt aangetoond en waaruit blijkt dat de problematiek woninggerelateerd is
 • Bij een huurwoning: kopie van het huurcontract
 • Bij een eigen woning: recent afschrift hypotheeklasten
 • Bij verkochte woning: overzicht overwaarde, hypotheek, WOZ waarde en koopakte
 • Bij relatieverbreking: echtscheidingsconvenant of uitspraak voorlopige voorziening, het ouderschapsplan of stukken waaruit blijkt dat u de zorg voor de kinderen heeft (indien van toepassing)
 • Bij financiële problematiek: overzicht schulden en/of afbetalingsregelingen

Kosten

Het aanvragen van een urgentieverklaring is gratis.

Afspraak maken

Wil u liever iemand spreken over uw woningurgentie? Maak dan een afspraak met een medewerker van het Sociaalplein.

Afspraak maken woningurgentie

Meer informatie

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor een indicatie? Of heeft u andere vragen over woningurgentie?  Bel dan naar 14 072, of kijk eens op de website van het Sociaalplein.

Naar website Sociaalplein