Woningurgentie

Zit u in een persoonlijke noodsituatie en zoekt u met spoed een andere woning? Is uw woonsituatie zó slecht dat u er geestelijk, emotioneel en/of lichamelijk zwaar onder lijdt? Dan geeft de gemeente in sommige gevallen een urgentieverklaring af 

Vul de urgentiewijzer (PDF, 150 kB) in en lees de aanvraagprocedure door. U ziet of u in aanmerking kunt komen voor een urgentieverklaring.

Let op: kijk eerst bij Inkomensvoorwaarden en  Indicatie of u aan alle voorwaarden voldoet.

Download aanvraagformulier Urgentie (PDF, 51 kB). Geen computer? Haal het formulier op bij de gemeente

Inkomensvoorwaarden

Uw inkomen moet passend zijn voor een sociale-huurwoning:

 • In ieder geval onder de € 41.056,00
 • Vraagt u urgentie aan op medische indicatie, dan is er geen inkomensgrens

Indicatie: op grond waarvan komt u in aanmerking voor urgentie?

Indicatie: Verblijf in tijdelijke erkende opvang

Voorwaarden om een urgentieverklaring te krijgen op deze titel zijn:

 • u bent meerderjarig
 • uw inkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarden
 • u heeft uw woning verlaten omdat er problemen zijn in de relatie
 • of /en er is sprake van geweld en u woont daarom in een tijdelijke opvang

Verblijft u in een tijdelijke opvang om een andere reden, zoals psychische problemen of verslaving? Dan is er misschien urgentie mogelijk via sociale indicatie.
 

Indicatie: Mantelzorg

Voorwaarden om een urgentieverklaring te krijgen op deze titel zijn:

 • u bent meerderjarig.
 • uw inkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarden
 • u geeft mantelzorg of wilt mantelzorg gaan geven in de regio Alkmaar.
 • u ontvangt mantelzorg of wilt mantelzorg ontvangen in de regio Alkmaar.

Let op: zorg dat altijd eerst het Wmo-gesprek is geweest. U moet namelijk het gespreksverslag meesturen. Hierin staat dat er behoefte is voor het geven of ontvangen van mantelzorg.

Medische indicatie

Voorwaarden om een urgentieverklaring te krijgen op deze titel zijn:

 • u bent meerderjarig
 • u staat ingeschreven als woningzoekende in de regio Alkmaar
 • uw inkomen hoeft NIET te voldoen aan de inkomensvoorwaarden
 • u heeft nu zelfstandige woonruimte of u dit gehad in de afgelopen 12 maanden
 • de noodsituatie is ontstaan buiten uw schuld
 • u bent niet in staat om binnen 6 maanden zelf een woning te vinden
 • de huidige woning is niet geschikt en ook niet geschikt te maken voor uw probleem
 • u staat langer dan 1 jaar ingeschreven in de BRP (Basisregistratie Personen) in de regio Alkmaar (zo niet, dan moet u een *maatschappelijke binding hebben met de regio Alkmaar)
 • de woonomstandigheden zijn onhoudbaar door uw medische situatie en daarom moet u verhuizen naar een andere woning.

De gemeente vraagt ook advies aan een medisch deskundige. Dit maakt duidelijk of uw situatie onhoudbaar is en verhuizing noodzakelijk is.

Let op: de urgentie geldt alleen voor woningen die voldoen aan het zoekprofiel op medische indicatie.

*Maatschappelijke binding: u heeft de afgelopen 10 jaar minstens 6 jaar in regio Alkmaar gewoond. Bent u korter dan 1 jaar ingeschreven en heeft u ook geen maatschappelijke binding, dan krijgt u geen urgentie. Economische binding is niet genoeg om urgentie te krijgen.

Sociale indicatie

Voorwaarden om een urgentieverklaring te krijgen op deze titel zijn:

 • u bent meerderjarig
 • u staat ingeschreven als woningzoekende in de regio Alkmaar
 • u heeft nu zelfstandige woonruimte of u dit gehad in de afgelopen 12 maanden
 • uw inkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarden
 • de noodsituatie is ontstaan buiten uw schuld
 • u bent niet in staat om binnen 6 maanden zelf een woning te vinden
 • de huidige woning is niet geschikt en ook niet geschikt te maken voor uw probleem
 • u staat langer dan 1 jaar ingeschreven in de BRP (Basisregistratie Personen) in de regio Alkmaar (zo niet, dan moet u een *maatschappelijke binding hebben met de regio Alkmaar)
 • u heeft een ernstige psychiatrische en/of psycho-sociale problematiek die verband houdt met uw woonomstandigheden
 • er is de afgelopen 6 maanden al medicatie en/of therapie geweest, maar die heeft niet gezorgd voor verbetering of een oplossing
 • andere zelfstandige woonruimte kan de problemen oplossen

*Maatschappelijke binding: u heeft de afgelopen 10 jaar minstens 6 jaar in regio Alkmaar gewoond. Bent u korter dan 1 jaar ingeschreven en heeft u ook geen maatschappelijke binding, dan krijgt u geen urgentie. Economische binding is niet genoeg om urgentie te krijgen.

Indicatie: Calamiteit

Er is sprake van een calamiteit als u uw woning niet kunt gebruiken door een onvoorziene gebeurtenis.

Voorwaarden om een urgentieverklaring te krijgen op deze titel zijn:

 • u bent meerderjarig.
 • uw inkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarden
 • uw woning ligt in de regio Alkmaar.
 • u kunt uw woning niet gebruiken door een calamiteit.
 • de calamiteit is buiten uw schuld ontstaan en u kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor de calamiteit
 • u staat ingeschreven in de BRP (Basis Registratie Personen) op het adres van de woning die onbruikbaar is.

Indicatie: Onbewoonbare woning

Voorwaarden om een urgentieverklaring te krijgen op deze titel zijn:

 • u bent meerderjarig.
 • uw inkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarden
 • u moet uw huurwoning verlaten omdat die onbewoonbaar is verklaard.
 • uw woning ligt in de regio Alkmaar
 • u heeft een huurcontract voor onbepaalde tijd
 • u staat ingeschreven in de BRP (Basis Registratie Personen) op het adres van de woning die onbewoonbaar is verklaard

Let op: urgentie is niet mogelijk als u de eigenaar/bewoner van een koopwoning bent. Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning.

Zorg dat de aanvraag compleet is!

U kunt op het formulier uw persoonlijke situatie toelichten. U moet zelf zorgen voor bewijsstukken die uw woonprobleem duidelijk maken. Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen als:

 • u hem onvolledig heeft ingevuld
 • het formulier niet is ondertekend
 • de vereiste bijlagen niet zijn meegestuurd

Meesturen

Stuur een kopie mee van de volgende stukken:

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)
 • Bewijs van een actieve inschrijving bij SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland)
 • Meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst van alle gezinsleden van 18 jaar en ouder
 • Recent loonstrookje of uitkeringsspecificatie van alle gezinsleden van 18 jaar en ouder
 • Stukken waarmee de probleemsituatie wordt aangetoond en waaruit blijkt dat de problematiek woninggerelateerd is
 • Bij een huurwoning: kopie van het huurcontract
 • Bij een eigen woning: recent afschrift hypotheeklasten
 • Bij verkochte woning: overzicht overwaarde, hypotheek, WOZ waarde en koopakte
 • Bij relatieverbreking: echtscheidingsconvenant of uitspraak voorlopige voorziening, het ouderschapsplan of stukken waaruit blijkt dat u de zorg voor de kinderen heeft (indien van toepassing)
 • Bij financiële problematiek: overzicht schulden en/of afbetalingsregelingen

Kosten

Het aanvragen van een urgentieverklaring is gratis.

Afspraak maken

Wil u liever iemand spreken over uw woningurgentie? Maak dan een afspraak met een medewerker van het Sociaalplein.

Afspraak maken woningurgentie

Meer informatie

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor een indicatie? Of heeft u andere vragen over woningurgentie?  Bel dan naar 14 072, of kijk eens op de website van het Sociaalplein.

Naar website Sociaalplein