Herinrichting

De Rivierenwijk-Zuid krijgt een opknapbeurt en daarom is er in 2017 samen met bewoners gewerkt aan het opnieuw ontwerpen van de openbare inrichting. Dat betekent onder andere een verbetering van straten, voetpaden en parkeerplaatsen. Maar er zijn ook minder zichtbare aanpassingen, zoals een nieuwe drainage om de vochtoverlast te verminderen.

Start herinrichting

De aanleg van het warmtenet verloopt vlot en ook de drainage is inmiddels in de hele wijk aangebracht. Dat betekent dat nu ook kan worden gestart met de herinrichting van de straten, voetpaden en parkeerplaatsen in de wijk.

Planning werkzaamheden herinrichting

De werkzaamheden verlopen volgens de planning. Een groot gedeelte van de Zaan en de Liede is voltooid. Ook het Deltaplein en Waterloopplein zijn opnieuw bestraat. Het participatietraject voor nieuwe speeltoestellen op het Deltaplein is gestart.

Tot het eind van 2020 gaat de aannemer Bevanos de Liede en het voetpad langs de Amstel bij de Amer en Hunze voltooien. Op 3 december begint de aannemer Peter Mul met verwijderen van bomen en begroeiing voor volgende fases. Het betreft de volgende straten: Amer, Hunze, Gouwe en Drecht.

In januari 2021 starten wij met bestratingswerkzaamheden op de Amer. De fasering is als volgt:

  • Fase 1 (Amer vanaf Hunze t/m Amer nr. 48): vanaf 4 januari t/m 1 februari 2021 
  • Fase 2 (Amer vanaf nr. 48 t/m nr. 2 en voetpad bij speeltuin en Amer nr. 9 t/m 25): vanaf 1 februari t/m 5 maart 2021
  • Fase 3 (Amer nr. 27 t/m 35 en achter Amstel nr. 12 t/m 18): vanaf 4 maart t/m 31 maart 2021
  • Fase 4 (Amer nr. 9 t/m 1 en achter Amstel 14 t/m 18): vanaf 30 maart t/m 20 april 2021

De tweede ploeg gaat starten op de Drecht en Gouwe. De fasering is als volgt:

  • Fase 1 Drecht (nr. 16 t/m 38 en nr. 19 t/m 29): vanaf 4 januari t/m 1 februari 2021
  • Fase 2 Drecht (nr. 2 t/m 14 en nr. 17 t/m 13): vanaf 27 januari t/m 26 februari 2021
  • Fase 1 Gouwe (vanaf de Drecht t/m Gouwe nr. 40): vanaf 22 februari t/m 25 maart 2021
  • Fase 2 Gouwe (vanaf nr. 40 t/m nr. 60): vanaf 17 maart t/m 19 april 2021

Wat gaan bewoners hiervan merken?

De werkzaamheden voor de vernieuwing van het straatwerk, verlichting, spelen en groen worden uitgevoerd door aannemer Bevanos uit Utrecht. 

Tenminste een week voor de start van de werkzaamheden in uw straat informeert de aannemer u schriftelijk over de duur en aard van werkzaamheden en de te verwachten hinder. U kunt deze informatie ook ontvangen via de BouwApp. Dit is een gratis app en kunt u downloaden voor iOS en Android. Via deze app kunt u ook vragen aan de uitvoerder stellen.

De werkzaamheden kunnen tijdelijk overlast opleveren. Het valt niet te vermijden dat wijkbewoners tijdelijk mogelijk iets verder van huis moeten parkeren of moeten omrijden. De aannemers stemmen zeer zorgvuldig de planningen met elkaar af, zodat geen ongewenste (verkeer)situaties in de wijk ontstaan en de hulpdiensten alle woningen altijd kunnen bereiken.

Heeft u privĂ©-eigendommen op de gemeentegrond, zoals tuinhekken, hagen, schuttingen of schuurtjes? Dan heeft dan vragen we u om dit tijdig op te ruimen en de gemeentegrond vrij te maken. 

Definitief ontwerp

Uit bijeenkomsten met 3 actieve klankbordgroepen is een definitief ontwerp voor de wijk gekomen dat op 18 januari 2018 is gepresenteerd.