Bodemkwaliteit en bodembescherming

Bodemonderzoek is soms nodig voor:

  • de aanvraag van een omgevingsvergunning
  • grondtransacties
  • wanneer de gemeente denkt dat de bodem vervuild is
Bodeminformatie opvragen