Bestemmingsplan inzien

Het bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente vastlegt wat de bestemming van de grond is. Hier staat bijvoorbeeld in:

  • of er op een bepaalde plek een kantoor of een bedrijf mag komen
  • of uw woning mag worden uitgebreid en zo ja, hoe
  • waar woningen, winkels en wegen zijn toegestaan

Op de website Ruimtelijkeplannen.nl staan alle bestemmingsplannen online.

Bestemmingsplannen bekijken