Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Trouwen

Let op! Tot 1 juni worden geen nieuwe huwelijken gepland, tenzij hiervoor dringende redenen zijn aan te geven. Zo kan ondertrouw nodig zijn voor een huwelijk dat ná 1 juni is gepland. Een ander voorbeeld is dat een ernstig ziektebeeld bij één van de partners het trouwen op korte termijn noodzakelijk maakt. Neem hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 072.

Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap zijn voor de wet gelijk. Alleen wordt het geregistreerd partnerschap niet in alle landen erkend. De procedure, de kosten en de faciliteiten van de gemeente zijn hetzelfde als bij een huwelijk.

Willen u en uw partner trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Heerhugowaard?

Bel dan naar 14 072 om alle mogelijkheden door te nemen. Ook hoort u welke documenten u nodig heeft voor uw voorgenomen huwelijk (ondertrouw).

Datum en locatie kiezen

U kiest een datum en tijdstip waarop uw wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan. Dit kunt u doorgeven in het gemeentehuis of telefonisch bij de afdeling Burgerzaken via telefoonnummer 14 072.

De huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap kan plaatsvinden op:

 • Maandag t/m vrijdag, 's morgens vrij naar keuze
 • Maandag t/m vrijdag, 's middags om 13.00, 14.30 uur en 16.00 uur.
 • Weekend: tijdstip in overleg.

Trouwlocaties

Een huwelijk kan in Heerhugowaard worden voltrokken in de trouwzaal in het gemeentehuis en in  het Oude Gemaal (voorheen het Poldermuseum). U kunt ook trouwen op een locatie naar keuze.  Wilt u foto's bekijken? Kijk dan op de pagina Trouwlocaties.

Trouwzaal in gemeentehuis

Het gemeentehuis heeft een trouwzaal met 70 zitplaatsen en 15 staanplaatsen. Wilt u de grotere raadzaal reserveren, dan zijn hier extra kosten aan verbonden. De raadzaal heeft 80 zitplaatsen en 40 staanplaatsen.

Het Oude Gemaal

Het Oude Gemaal ligt aan de Huygendijk. Het biedt een mooi uitzicht over het polderlandschap. Na een verbouwing in 1999 is het geschikt gemaakt als trouwzaal. Het Oude Gemaal heeft 60 zitplaatsen en 10 staanplaatsen. U kunt vooraf een bezichtiging regelen voor het Oude Gemaal. Dit kunt u regelen met de gemeente.

Trouwen op een locatie naar keuze

U kunt ook een andere locatie kiezen. Dit moet minimaal 3 maanden van tevoren bij de gemeente schriftelijk worden aangevraagd. De gemeente beslist of de locatie kan worden toegestaan.

Voorwaarden:

 • De locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van Heerhugowaard (voor boten betekent dit dat zij gedurende de huwelijksvoltrekking aan een ligplaats zijn afgemeerd op het grondgebied van de gemeente Heerhugowaard).
 • De locatie is voor iedereen toegankelijk en openbaar. Er is voldoende meubilair, goede verlichting, een toiletvoorziening, afsluitbare kleedruimte voor de ambtenaar burgerlijke stand en een spreektafel.
 • De eigenaar of exploitant van de locatie of de eigenaar van de grond stemt schriftelijk in met het gebruik van de locatie/ buitenruimte als huwelijkslocatie op de huwelijksdag. Voor het gebied van het Park van Luna moet u toestemming vragen bij het Recreatieschap. Voor de openbare gronden in de gemeente moet u toestemming vragen bij de afdeling Wijkbeheer. Op sportterreinen moet u toestemming vragen aan de beheerder van het sportterrein.
 • Als de huwelijkslocatie een kerk of moskee is en er ook een kerkelijk huwelijk plaatsvindt, moet het burgerlijk huwelijk vóór het kerkelijk huwelijk plaats vinden.
 • De kosten voor de huur van de ruimte zijn voor rekening van het bruidspaar.

De Gemeente zorgt voor een ambtenaar Burgerlijke Stand en een bode.

Trouwambtenaren en getuigen

Er zijn 6 buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand in deze functie benoemd. Ook mogen enkele raadsleden deze functie uitoefenen. Enkele weken voor de plechtigheid worden het huwelijk of registratie partnerschap toebedeeld aan 1 van de trouwambtenaren.

U mag echter ook zelf een keuze maken uit de beschikbare buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand van de gemeente.

De trouwambtenaren van Heerhugowaard

Getuigen

U heeft getuigen nodig bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dat is verplicht. Minimaal 2 en maximaal 4 getuigen in totaal. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn. U geeft de gegevens van uw getuigen door als u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap kenbaar maakt.

Heeft u geen getuigen? De gemeente kan ook voor getuigen zorgen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Melding voorgenomen huwelijk

U en uw partner doen samen aangifte van het voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap. Maak een afspraak om langs te komen in het gemeentehuis. De details van de dag en de noodzakelijke formulieren worden ingevuld.

De melding van het voorgenomen huwelijk moet u minstens 2 weken en maximaal 1 jaar vóór de trouwdatum doen.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur (van tevoren telefonische afspraak maken).

 • een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning).*
 • een kopie van het identiteitsbewijs van uw getuigen (minimaal 2, maximaal 4 voor jullie samen).*

* In de meeste gevallen zijn wij wettelijk verplicht u om (een kopie van) uw identiteitsbewijs te vragen. De reden is om identiteitsfraude tegen te gaan. Meer informatie:

Kosten

De kosten van de ceremonie hangen af van waar en wanneer u wilt trouwen.

Kosten huwelijk of geregistreerd partnerschap
Locatie Dag Tarief
Gemeentehuis maandag t/m vrijdag € 315,35
  zaterdag en zondag € 619,55
Het Oude Gemaal maandag t/m vrijdag € 534,55
  zaterdag en zondag € 838,80
Vrije locatie* maandag t/m vrijdag € 560,55
  zaterdag en zondag € 880,75

* Dit is exclusief de kosten voor huur van de locatie.

Eventuele bijkomende kosten
Toeslag raadzaal (grote groepen) € 47,95
Trouwboekje (kunststof) € 8,40
Trouwboekje (leer) € 26,60
Ambtelijke getuigen € 20,25
Verklaring huwelijksbevoegdheid € 24,30


Kosteloos huwelijk en geregistreerd partnerschap

Op maandagochtend kunt u om 09.00 of 09.30 uur gratis trouwen. Dit is alleen de officiële huwelijksvoltrekking zonder ceremonie, in een spreekkamer van het gemeentehuis. Een kosteloos huwelijk laten voltrekken is een vrije keuze. Voorwaarde is dat in elk geval één van de twee partners in Heerhugowaard is ingeschreven.

Een kosteloze plechtigheid is een sobere aangelegenheid. Er wordt tijdens deze plechtigheid uitsluitend voldaan aan de vereisten van een huwelijksvoltrekking:

 • Voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand is er geen ruimte om een toespraak te houden.
 • De akte wordt voorgelezen en getekend.
 • De ceremonie duurt ongeveer 10 minuten en vindt plaats in een spreekkamer.
 • Er staan geen bloemen.
 • De ambtenaar die het huwelijk gaat voltrekken wordt door de gemeente aangewezen.
 • In totaal mogen er maximaal 10 personen aanwezig zijn, plus de Ambtenaar Burgerlijke Stand. Naast het bruidspaar en bijvoorbeeld 2 getuigen mogen er dus nog 6 belangstellenden mee.
 • Het is niet toegestaan om foto's in het gemeentehuis te maken direct na het huwelijk.

Minimabeleid

Voldoet u aan het minimabeleid (tot 120% van de bijstandsnorm)? Dan heeft u recht op de eigen invulling van uw trouwdag op dag en tijdstip naar keuze (niet in het weekend). De huwelijksvoltrekking is dan kosteloos. Een trouwboekje kost wel extra.

Bij het maken van de afspraak dient aangegeven te worden dat men voldoet aan het minimabeleid. Het kan zijn dat hiervan bewijzen moeten worden overgelegd.

Trouwen in het buitenland

Wilt u in het buitenland trouwen? Dan heeft u misschien een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Dit is afhankelijk van het land waarin u trouwt. U vraagt de verklaring voor huwelijksbevoegdheid persoonlijk aan in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken om te horen welke documenten u nodig heeft om de verklaring aan te vragen.

Vraag aan de buitenlandse instantie die uw huwelijk sluit welke documenten zij van u nodig hebben.

Voorwaarden

U kunt een verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen als:

 • u de Nederlandse nationaliteit heeft
 • u in Heerhugowaard staat ingeschreven of Heerhugowaard uw laatste woonplaats was voordat u naar het buitenland vertrok.

Meenemen

 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning)
 • alle documenten die ook worden gevraagd bij melding van uw voorgenomen huwelijk

Zijn deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Dan moet u de documenten laten vertalen door een beëdigd vertaler.

Legalisatie buitenlandse huwelijksakte

Als u in Nederland woont bent u verplicht het huwelijk te laten in schrijven in de gemeente Hiervoor heeft u uw huwelijksakte nodig.

Let op: Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in Nederland of in een ander land. Afhankelijk van het land waar het document is afgegeven, moet het worden gelegaliseerd om te kunnen gebruiken.

Buitenlandse documenten legaliseren (Nederlandwereldwijd.nl)

Trouwen in het buitenland (Rijksoverheid.nl)