Het Sociaalplein tijdelijk op andere plek

Vanwege werkzaamheden is Het Sociaalplein 21 en 25 juni niet aanwezig in de hal. Trek voor een afspraak een nummertje bij de aanmeldzuil.
Vrijdag 22 juni zijn Het Sociaalplein en externe partners wegens scholing niet aanwezig (ook telefonisch niet bereikbaar).

X

Ter inzage liggende stukken

Voorgenomen plannen of ontwerpbesluiten worden ter inzage gelegd. Als belanghebbende kunt u ze bekijken en hierop een reactie of zienswijze geven.

Niet alle stukken vindt u op de website, u kunt wel alle stukken bekijken in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u zich melden bij de receptie. Aanvullende documenten kunt u ook opvragen via post@heerhugowaard.nl, onder vermelding van Ter inzage liggende stukken.

Erasmuslaan 2t/m 2 H bouwen woningen (20 juni tot 1 augustus 2018)

Besluit omgevingsvergunning voor het bouwen van 9 nieuwbouw woningen aan Erasmuslaan 2 t/m 2 H)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Lotte Beesedijk 1 (van 6 Juni t/m 18 Juli 2018)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een sportgerichte buitenschoolse opvang op de locatie Lotte Beesedijk 1.

Ontheffing bouwlawaai Koraal (van 5 Juni t/m 17 Juli 2018)

Ontheffing geluidhinder ex art. 8.3 bouwbesluit 2012 locatie koraal.

Bouwlawaai op bouwlocatie Koraal (appartementengebouw van 80 appartementen)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning De Vork 9 (van 6 Juni t/m 18 Juli 2018)

Ontwerp besluit omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een sportgerichte buitenschoolse opvang op de locatie De Vork 9