Zaterdag 27 april is de gemeentewerf gesloten.

Ter inzage liggende stukken

Voorgenomen plannen of ontwerpbesluiten worden ter inzage gelegd. Als belanghebbende kunt u ze bekijken en hierop een reactie of zienswijze geven.

Niet alle stukken vindt u op de website, u kunt wel alle stukken bekijken in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u zich melden bij de receptie. Aanvullende documenten kunt u ook opvragen via post@heerhugowaard.nl, onder vermelding van Ter inzage liggende stukken.

Tjaarlingermeer 2a en 2b (ter inzage van 13 maart tot 24 april 2019)

Besluit omgevinsgsvergunning voor de bouw van 2 schuurwoningen aan Tjaarlingermeer 2a en 2b.

Omgevingsvergunning Callistolaan 2 (ter inzage tot 6 juni 2019)

Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonzorgvoorziening voor dementerende ouderen op de locatie Callistolaan 2.

Exploitatie overeenkomst Stationsweg 114, (ter inzage tot 26 april 2019)

Dit document kunt u inzien op het gemeentehuis.

Verkeersbesluit parkeerverbod Celsiusstraat (ter inzage tot 26 april 2019)

Dit document kunt u inzien op het gemeentehuis.

Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) (ter inzage tot 26 april 2019)

Dit document kunt u inzien op het gemeentehuis.

Bestemmingsplan De Draai (ter inzage tot 22 mei 2019)

Dit document kunt u inzien op het gemeentehuis.

Bestemmingsplan van Duivenvoordestraat (ter inzage tot 21 mei 2019)

Dit document kunt u inzien op het gemeentehuis.