Ter inzage liggende stukken

Voorgenomen plannen of ontwerpbesluiten worden ter inzage gelegd. Als belanghebbende kunt u ze bekijken en hierop een reactie of zienswijze geven.

Niet alle stukken vindt u op de website, u kunt wel alle stukken bekijken in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u zich melden bij de receptie. Aanvullende documenten kunt u ook opvragen via post@heerhugowaard.nl, onder vermelding van Ter inzage liggende stukken.

Ontwerpbesluit hogere waarde wet geluidhinder lindelaan en zilverlindepad (ter inzage van 15 januari tot 26 februari 2020)

  • akoestisch onderzoek weg verkeers lawaai Lindenlaan en zilverlindepad (PDF, 1.3 MB)
  • ontwerp besluit hogere waarde wet geluidhinder (PDF,, 108 kB)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Lindenlaan en Zilverlindepad 1 en 3, (ter inzage van 15 januari tot 26 februari 2020)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de bouw van 12 maisonnettes, 3 appartementen, commerciele ruimte, 14 zorgwoningen, en een 2/1 kap woning aan de lindenlaan en zilverlindepad 1 en 3

 

Omgevingsvergunning Rustenburgerweg 108 en 108a, (ter inzage van 16 januari tot 27 februari 2020)

Uitbreiding Aldi supermarkt