Ter inzage liggende stukken

Voorgenomen plannen of ontwerpbesluiten worden ter inzage gelegd. Als belanghebbende kunt u ze bekijken en hierop een reactie of zienswijze geven.

Niet alle stukken vindt u op de website, u kunt wel alle stukken bekijken in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u zich melden bij de receptie. Aanvullende documenten kunt u ook opvragen via post@heerhugowaard.nl, onder vermelding van Ter inzage liggende stukken.

Omgevingsvergunning Middenweg 541 A (Ter inzage van 24 oktober tot 6 december 2018)

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het veranderen van de begane grond van het gebouw tot kinderdagverblijf op de locatie Middenweg 541A in Heerhugowaard

Omgevingsvergunning Lapis lazuli (ter inzage van 18 oktober tot 29 november 2018)

Besluit stukken betreffende Lapis Luzuli,  Stadsplein (hoek zuidtangent en Parelhof) bouw van 207 appartementen met parkeergarage en commerciele plint.

Omgevingsvergunning Madeliefstraat 18-52 (ter inzage van 26 september tot 8 november 2018)

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van 17 zorgwoningen op de locatie Madeliefstraat 18 t/m 52

Ontwerp actieplan geluid

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij op 19 juni 2018 het ontwerp Actieplan Geluid hebben vastgesteld als bedoeld in artikel 122 van de Wet geluidhinder.

Het Actieplan volgt op de eerder opgestelde geluidbelastingkaarten, die een weergave geven van de geluidbelasting veroorzaakt door de wegen, spoorwegen en grootschalige industrie├źn. Deze kaarten zijn in te zien op de website van de RUD NHN. Daarbij is ook het aantal geluidgevoelige objecten inzichtelijk gemaakt en hoeveel bewoners aan bepaalde waarden van de geluidbelasting worden blootgesteld. Het ontwerp Actieplan richt zich op de vermindering van geluidhinder door wegverkeer, waarbij gebruik gemaakt is van eerder vastgestelde geluidbelastingkaarten, die eveneens ter informatie ter inzage liggen.