Gemeentehuis gesloten ivm ICT werkzaamheden.

Op 12 december vanaf 16 uur en op 13 en 14 december is het gemeentehuis gesloten ivm ICT werkzaamheden.

Ter inzage liggende stukken

Voorgenomen plannen of ontwerpbesluiten worden ter inzage gelegd. Als belanghebbende kunt u ze bekijken en hierop een reactie of zienswijze geven.

Niet alle stukken vindt u op de website, u kunt wel alle stukken bekijken in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u zich melden bij de receptie. Aanvullende documenten kunt u ook opvragen via post@heerhugowaard.nl, onder vermelding van Ter inzage liggende stukken.

Gildestraat 10 (terinzage van 12 december tot 23 december 2019)

Het betreft het bouwplan voor het bouwen van een oogcentrum aan de Gildestraat 10 te Heerhugowaard.  

Dit betreffen niet alle documenten. De overige documenten kunt u inzien op het gemeentehuis.

Middenweg 262, (ter inzage van, 12 december tot 28 december 2018)

Het betreft ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Middenweg 262.