Subsidie Wonen, Welzijn en Zorg

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die de eigen kracht van kwetsbare inwoners bevorderen en ervoor zorgen dat maatschappelijke participatie wordt gestimuleerd. Het gaat bijvoorbeeld om activiteiten die inwoners met een beperking activeren of die bijdragen aan zelfredzaamheid.
 

Download het aanvraagformulier (pdf, 176 KB)