Standplaatsvergunning

Verkoopt u artikelen of biedt u diensten aan in de open lucht? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Voorbeelden van standplaatsen zijn:

  • viskraam, bloemenstal, oliebollenkraam
  • autograveerder

De gemeente heeft 25 aangewezen standplaatsen waar u met een vergunning mag staan. Is de standplaats op particulier terrein? Dan heeft u ook toestemming van de eigenaar nodig.

In het standplaatsenoverzicht (PDF, 158 kB) vindt u alle tijdelijke en permanente standplaatsen. Zolang niet alle standplaatsen zijn vergeven, kunt u zich niet op een wachtlijst laten plaatsen.

Standplaatsvergunning aanvragen (PDF, 45 KB) Stuur alle gevraagde bijlagen mee

Kosten

Kosten standplaatsvergunning
Vast, 1 of meerdere dagen per week, voor een periode van 5 jaar, per jaar € 464,00
Incidenteel €   96,65
Seizoensplaats, voor een periode van 1 jaar, per jaar €   96,65
Weigering standplaats €   96,65

Voor het gebruik van gemeentegrond wordt jaarlijks een vergoeding in rekening gebracht. U krijgt daarvoor een aparte nota.

Heeft u een standplaats op particuliere grond? Dan kan de verhuurder van de grond huur in rekening brengen.

Procedure tijdelijke standplaats

Vanaf 1 januari kan iedereen een aanvraag voor een tijdelijke standplaats voor dat jaar indienen. De gemeente werkt met aangewezen tijdelijke standplaatsen. Alleen hiervoor kunt u een aanvraag indienen. Voor sommige standplaatsen gelden beperkingen. Voor andere heeft u ook de toestemming van de eigenaar nodig. (Zie standplaatsoverzicht bovenaan deze pagina). 

U kunt alleen een aanvraag voor het lopende jaar indienen en dus niet voor meerdere jaren.

 

.

Toewijzingsregels tijdelijke standplaatsen oliebollen en kerstbomen

Vanaf 1 januari kan iedereen een aanvraag voor een tijdelijke standplaats voor dat jaar indienen. De gemeente werkt met aangewezen tijdelijke standplaatsen. Alleen hiervoor kunt u een aanvraag indienen. Voor sommige standplaatsen gelden beperkingen. Voor andere heeft u ook de toestemming van de eigenaar nodig. (Zie standplaatsoverzicht bovenaan deze pagina). 

U kunt alleen een aanvraag voor het lopende jaar indienen en dus niet voor meerdere jaren.

Toewijzingsregels tijdelijke standplaatsen oliebollen en kerstbomen

Wilt u als huidige standplaatsvergunninghouder gebruik maken van de voorrangsregel voor de standplaats? Dien dan uw complete en ondertekende aanvraag met bijlagen uiterlijk 31 maart in bij ons. De plaatsen die vorig jaar zijn ingenomen vindt u in het standplaatsenoverzicht.

Vanaf 1 april geldt het principe van 'Wie het eerst komt..'. Het is dus belangrijk dat u uw aanvraag in de periode voor 31 maart  indient..

Bijzondere situatie Park van Luna

De gemeente geeft geen standplaatsen uit in het Park van Luna. Het beheer van het Park van Luna ligt in handen van het recreatieschap Geestmerambacht. Er geldt daar de 'Algemene verordening Recreatieschap Geestmerambacht'. Het is verboden in het Park van Luna een standplaats in te nemen zonder vergunning.

Wilt u een standplaats innemen in het Park van Luna? Neem dan contact op met het recreatieschap.

Recreatieschap Geestmerambacht,

Klaregroetweg 1,

1723 PW Noord-Scharwoude

Telefoon 0226 - 391 905,

Email: info@geestmerambacht.nl 

Website: www.geestmerambacht.nl