Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Slijterijvergunning

Voor een slijterij heeft u een vergunning nodig op grond van de Drank- en Horecawet. Voor elke vestiging heeft u een aparte vergunning nodig. 

In een slijterij moet continu een leidinggevende aanwezig zijn. Hij of zij moet voldoen aan een aantal wettelijke eisen met betrekking tot sociale hygiëne, zedelijkheid en leeftijd.

Download het Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning Model A (PDF, 64 kB) Stuur het ingevulde formulier naar de gemeente

Voorwaarden

Voorwaarden voor het krijgen van een vergunning

Wilt u in aanmerking komen voor een drank- en horecavergunning voor een slijterij? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de te verkopen dranken moeten aan bepaalde verpakkingseisen voldoen
  • de aanvrager en alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud zijn.
  • de aanvrager moet een verklaring van goed gedrag overleggen, niet onder curatele staan en in het bezit zijn van een SVH Verklaring sociale hygiëne.

Kosten

Kosten aanvraag drank- en horecavergunning

Aanvraag drank- en horecavergunning €   433,10         
Wijziging in de vergunning of wijziging van de locatie €   98,40
Wijziging 1e leidinggevende €   64,05
Wijziging iedere volgende leidinggevende (tot max. 6 personen) €   32,00
Aanvraag tijdelijke ontheffing Drank- en Horecawet €   98,40
Aanvraag tijdelijke ontheffing Drank- en Horecawet voor een terugkerende activiteit in het evenementenseizoen €   141,10

Bibob-toets

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) bepaalt of er een integriteitscreening uitgevoerd moet worden bij het aanvragen van bepaalde vergunningen. 

Volgens het Bibob beleid maakt een Bibob-toets onderdeel uit van de aanvraag voor een horecavoorziening/slijterij.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsvergunning.

E-mail: post@heerhugowaard.nl
Telefoonnummer:14 072  (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur)