Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Vooroverleg bouwplan

Met een schetsplan (of vooroverleg bouwplan) vraagt u advies aan over de haalbaarheid van uw bouwplan. Deze wordt getoetst aan het bestemmingsplan. De gemeente beoordeelt ook of het schetsplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Voordat u bouwkundige tekeningen laat maken is het zinvol hierover eerst een afspraak te maken. Dat scheelt u misschien veel werk en onnodige kosten.

Maak een afspraak

Indienen schetsplan

Download het formulier en regel online 

Vul het formulier in en zorg dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt.

In het formulier wordt gevraagd naar:

 • Adres / kadastrale aanduiding perceel
 • Bij nieuwbouw: oppervlakte en inhoud
 • Bouwkosten
 • Materialen en kleuren van onderdelen van het bouwwerk
 • Situatietekening (schaal 1:500 of 1:1000), met daarop:
  - de ligging van het bouwwerk op het terrein, met maatvoering ten opzichte van erfgrenzen
  - de aangrenzende terreinen, met de bebouwing die daar op staat
  - parkeerplaatsen
  - de wijze van ontsluiting
  - sectie + sectienummer + noordpijl.
 • Eén of meerdere tekeningen (schaal 1:100), met daarop:
  - plattegrond van de bouwla(a)g(en) van het bouwwerk
  - dwarsdoorsnede (met hoogtemaatvoering)
  - alle gevelaanzichten
  - details van de aansluiting van de gevel met de begane grond, schaal 1:20
  - details van de aansluiting van de gevel met het dak, schaal 1:20
  - de toepassing van materialen en kleurkeuze
 • Gaat de aanvraag over het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk? Geef op de tekening(en) dan ook de bestaande toestand aan (plattegronden en gevelaanzichten, schaal 1:100). Zo nodig aangevuld met foto’s van de bestaande situatie en omliggende bebouwing.

De beoordeling van het schetsplan

 • Is de beoordeling positief? Dan ontvangt u schriftelijk advies, met daarin het verzoek een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen.
 • Is de beoordeling negatief? Dan ontvangt u een schriftelijk advies met een gemotiveerde afwijzing.

  Het antwoord is een principe-uitspraak, er zijn geen bezwaar- of beroepsmogelijkheden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Mail via omgevingsloket@heerhugowaard.nl of neem telefonisch contact op.