Wijkdeel 1

Planning drainage

De gemeente zorgt voor de aanleg van nieuwe drainage, zodat het regenwater goed wordt afgevoerd en u ook bij hevige regenbuien droge voeten houdt. Voor de bouwvak is al een deel van de drainage aangelegd. Op dit moment worden de werkzaamheden weer verder opgepakt. Een week voordat de drainagewerkzaamheden bij u in de straat beginnen, krijgt u een brief van de aannemer. Zo weet u op tijd wanneer u uw auto tijdelijk ergens anders moet parkeren. En dat u even niet of minder makkelijk met een auto bij uw huis kunt.

Planning warmtenet

Nu de hoofdleiding is aangelegd, starten we echt met fase 1. Vanaf 19 augustus tot en met einde dit jaar vinden de werkzaamheden plaats. Dat is in de directe omgeving van Zaan, Amstel en Spui. Eind september is het eerste huis aangesloten op het warmtenet. Daarna volgen al snel de Woonwaardwoningen aan Zaan, Amstel en Spui. Niet alleen het warmtenet wordt aangelegd, er zijn daarnaast nog meer werkzaamheden. De werkzaamheden worden door verschillende bedrijven uitgevoerd.

Gevolgen werkzaamheden

  • Tijdens de werkzaamheden zijn er meer transportbewegingen merkbaar in de straat en omgeving.
  • Er zijn andere geluiden dan normaal. Dat zijn bijvoorbeeld geluiden van het pompen en van zwaar verkeer.
  • Het gaat zowel om werkzaamheden voor de deur (het graven van gleuven) als om werkzaamheden in de tuin of in uw huis.
  • De leidingen worden voor een deel ook in een strook parkeerplaatsen gelegd, hierdoor zijn de parkeerplaatsen niet te bereiken.
  • Materiaal wordt opgeslagen op straat en ligt er zand in de straat.

Omleidingen

Zowel fietsers, voetgangers en auto's worden om de werkzaamheden heen geleid. Sommige delen van wegen worden afgesloten. Borden en/of verkeersregelaars geven de omleidingen aan. Bekijk onderstaand overzicht van de wegafsluiting en omleidingen. Nood- en hulpdiensten kunnen altijd langs de werkzaamheden.

Vertraging niet uit te sluiten

Helaas komen onvoorziene omstandigheden in bouwprojecten veel voor. Het is net als met een verbouwing van een huis. Zodra het werk begint, kom je vaak onverwachte situaties tegen die vooraf niet bekend waren. In dit geval kunnen dat leidingen of funderingen zijn waar de aannemer dan omheen moet werken. Maar het kan ook gaan om materieel dat uitvalt of bestellingen die later geleverd worden. Dat geeft allemaal vertraging. Vaak kan de aannemer die vertraging wel weer inhalen, maar dat lukt niet altijd. Zo kunnen we niet altijd voorkomen dat een project langer duurt dan we hadden verwacht.