Aardgasvrij wonen

Nederland gaat langzaam van het gas af. Hoe kunt u als woningeigenaar ook deze stap maken? 

Ben ik verplicht om van het aardgas af te gaan?

De Rijksoverheid wil de CO2-uitstoot verminderen door over te stappen op duurzame energie. Daarom kunt u vanaf 2050 in principe niet meer koken op gas of stoken op aardgas. Dan kan dit alleen nog met duurzame installaties.

Op dit moment bent u nog niet verplicht om van het gas af te gaan. Gemeenten, energiebedrijven en netbeheerders verwachten wel dat deze verplichting er in de toekomst komt. Daarom werken deze partijen samen om duurzame en betaalbare alternatieven voor aardgas te realiseren.
 

Wat zijn de mogelijkheden om mijn woning zonder aardgas te verwarmen?

De drie meest voorkomende duurzame alternatieven voor aardgas zijn op dit moment: 

Warmtenet

Het warmtenet is een ondergronds netwerk dat bestaat uit goed geïsoleerde leidingen waardoor warm water stroomt. Dat warme water komt van de bio-energiecentrale van HVC in Alkmaar. Een warmtewisselaar in de woning brengt de warmte over naar de leidingen binnen de woning. Daardoor komt er warm water uit de kraan en worden de radiatoren verwarmd. Na gebruik gaat het afgekoelde water via de leidingen terug naar HVC. Hier wordt het water opnieuw verwarmd.

Het warmtenet in Heerhugowaard is onderdeel van het warmtenet in de regio Alkmaar. Dit netwerk is ruim 30 kilometer lang en ligt in Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk. Inmiddels zijn ruim 6.000 woningen en bedrijven aangesloten op het warmtenet en komen er de komende jaren steeds meer bij. Verwarmen via het warmtenet is tot 95% schoner dan verwarmen met aardgas. Daarom is in 2018 het warmtenet in de regio Alkmaar verkozen tot het duurzaamste warmtenet van Nederland. 

Op dit moment onderzoekt HVC de mogelijkheden voor aardwarmte, ook wel geothermie genoemd. Dit is een bron in het Alton gebied. Met deze aardwarmtebron kan het warmtenet verder verduurzaamd worden. 

Het warmtenet in de Rivierenwijk heeft bij de woning een temperatuur van 85 graden Celsius of hoger. Dat is vergelijkbaar met de meeste cv-ketels. Op termijn wordt deze temperatuur verlaagd naar 70 graden, zodat er meer verschillende duurzame warmtebronnen aangesloten kunnen worden. 

Elektrische verwarming

Niet elk gebied is geschikt voor een warmtenet. Voor vrijstaande woningen en meer afgelegen gebieden is aansluiting op een warmtenet vaak niet mogelijk of rendabel. 

Deze woningen zullen in de toekomst waarschijnlijk volledig elektrisch verwarmd worden. Dit wordt in vaktermen ‘all-electric’ genoemd. Dit is de verzamelnaam voor oplossingen waarbij warmte wordt geproduceerd met elektriciteit. Voorbeelden zijn een warmtepomp of zonneboiler die water verwarmen. Of infraroodpanelen die een ruimte verwarmen. Warmtepompen vereisen een goed geïsoleerde woning en lage temperatuur verwarming. 

Ook in de Rivierenwijk kunnen woningeigenaren kiezen voor een vorm van elektrisch verwarmen.

Groen/hernieuwbaar gas

Dit is een duurzaam opgewekt gas. De bekendste vorm van groen gas is biogas. Omdat er (nog) niet veel biogas beschikbaar is, wordt deze oplossing vooral toegepast wanneer andere duurzame energiebronnen geen uitkomst bieden. Bijvoorbeeld in het geval van monumenten waarbij het vaak lastig is om over te stappen op duurzame installaties. 

Een andere mogelijkheid is het verwarmen van de woningen met waterstofgas. Duurzaam geproduceerd waterstofgas is een aantrekkelijk toekomstig alternatief voor aardgas. Dit geldt met name voor de industrie, waar het ingezet kan worden om hoge temperaturen (800 graden Celsius) te realiseren. Waterstofgas wordt nog niet (grootschalig) in de gebouwde omgeving toegepast, omdat het nog te kostbaar en onvoldoende beschikbaar is.

Kan mijn woning ook meteen worden aangesloten op het warmtenet van HVC?

Als u in wijkdelen 1-5 woont kan uw woning in principe met de aanleg direct worden aangesloten op het warmtenet. 

Woont u in de wijkdelen 6-8? Dan beslist u met uw buurt of het warmtenet wordt aangelegd. Alleen met voldoende interesse worden de warmteleidingen doorgetrokken naar uw deel van de wijk. De gemeente organiseert een bijeenkomst om met u te bepalen hoe dat keuzeproces eruit zal zien. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden wanneer de resultaten van de woningscans voor de woningtypen in deze wijkdelen bekend zijn. En wanneer er meer duidelijk is over de eventuele toekenning van de subsidie.

Wat kost een aansluiting op het warmtenet?

Het Duurzaam Bouwloket heeft in de afgelopen maanden 7 woningscans (1 per woningtype) uitgevoerd. Hieruit blijkt dat een aansluiting op het warmtenet gemiddeld zo’n €8.000 – €15.000 per woning kost. Dit is inclusief aanvullende maatregelen. 

Wat kost het plaatsen van een warmtepomp of pelletketel?

Uit de scans van het Duurzaam Bouwloket worden ook de kosten voor het plaatsen van een warmtepomp of een pelletketel, inclusief aanvullende maatregelen, duidelijk. De exacte resultaten van deze scans worden per wijkdeel teruggekoppeld. Op 19 juni hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden. 

Kan ik subsidie krijgen?

In het 3e kwartaal van 2019 dient de gemeente een subsidieaanvraag in bij de Rijksoverheid. Zodat een gedeelte van de kosten voor het aardgasvrij maken van uw woning wordt gedekt. Naar verwachting zal de uitslag van deze aanvraag in het 4e kwartaal van 2019 bekend zijn. 

Wanneer is het keuzemoment?

De meeste woningeigenaren hebben nog even de tijd om, op basis van volledige informatie, een keuze te maken. Dit komt omdat de uitslag van de subsidieaanvraag pas in het 4e kwartaal van 2019 bekend is. 

Voor de woningeigenaren in fase 1 loopt de aanleg van het waternet mogelijk voorop of gelijk met de subsidieaanvraag. Deze woningeigenaren worden apart geïnformeerd.