Zaterdag 27 april is de gemeentewerf gesloten.

Rijbewijs

Voor aanvraag of vernieuwen van een rijbewijs moet u 2 keer persoonlijk naar het gemeentehuis komen.

 • Bij het eerste bezoek vraagt u uw (nieuwe) rijbewijs aan.
 • Na 5 werkdagen kunt u uw rijbewijs zonder afspraak ophalen tussen 10.00 en 17.00 uur en op vrijdag tot 20.00 uur.

Afspraak maken aanvragen of vernieuwen rijbewijs 's Ochtends tot 12.30 uur is er bij burgerzaken vrije inloop. Vanaf 13.30 kunt u alleen terecht op afspraak (ook op vrijdagavond).

Let op: dit moet u meenemen naar het gemeentehuis

Neemt u onderstaande dingen niet mee, dan kunt u rijbewijs niet aanvragen of vernieuwen.

 • Een recente kleurenpasfoto. Deze moet voldoen aan de eisen van de Rijksoverheid. In het gemeentehuis staat een pasfotoautomaat.
 • Bij vernieuwen uw huidige of verlopen rijbewijs. Dit levert u in als u uw nieuwe rijbewijs komt ophalen.
 • Bij aanvraag eerste rijbewijs: een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning) en, als u dat bezit, uw rijbewijs AM (brommerrijbewijs).
 • Bij omwisseling buitenlands rijbewijs: uw geldige buitenlandse rijbewijs.
 • Bij verlies of diefstal van uw rijbewijs: een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart). U kunt bij in het gemeentehuis een verklaring van vermissing invullen en u hoeft niet naar de politie.
 • Bij een gratis rijbewijs voor jongeren : Certificaat Alcohol Verkeerscursus

Gratis rijbewijs

Ben je tussen 17 en 25 jaar en ga je je autorijbewijs halen? Dan kan je meedoen aan de Alcohol Verkeer Cursus (AVC). Het certificaat van deelname geeft je korting bij het aanvragen van het autorijbewijs bij de gemeente.

Brijder Jeugd en Preventie geeft de cursussen in samenwerking met de gemeente Heerhugowaard en JC Kompleks. Stichting Basement financiert de cursussen. De AVC wordt gegeven om weggebruikers bewust te maken van de gevolgen van het rijden onder invloed. Ook wordt tijdens de cursus aandacht besteed aan de effecten van drugs en social media op de rijvaardigheid . De cursus is een goede aanvulling op de theorie die je volgt voor het behalen van je rijbewijs.

Voorwaarden

 • Je woont in Heerhugowaard
 • Je staat ingeschreven bij een autorijschool
 • Je hebt een smartphone. Het lesprogramma gaat voor een deel via apps.

Cursusdata, locatie en opgeven

 • 16 januari 2019
 • 13 februari 2019
 • 13 maart 2019
 • 17 april 2019
 • 15 mei 2019
 • 12 juni 2019
 • 18 september 2019
 • 16 oktober 2019
 • 13 november 2019
 • 11 december 2019

Er zijn 20 plaatsen per avond, er is geen garantie dat je wordt ingedeeld op de avond van je keuze.
De cursussen zijn in JC Kompleks, Beukenlaan 1a te Heerhugowaard en starten om 19.00 uur.
Meld je aan via de mail bij Brijder Jeugd & Preventie: verkeerscursus@brijder.nl onder vermelding van je naam, adres, woonplaats en geboortedatum.

Gratis rijbewijs aanvragen

Na afloop van de cursus krijg je een certificaat. Hiervoor moet je een geldig legitimatiebewijs meenemen. Het certificaat is 2 jaar geldig.

Bij het aanvragen van je rijbewijs bij de gemeente lever je het certificaat in. Je hoeft dan geen legeskosten te betalen (in 2019 scheelt dat 39,75). Heb je bij de aanvraag geen certificaat ingeleverd? Dan loop je de korting mis, want de gemeente betaalt géén leges terug.

Kosten en geldigheidsduur

Kosten aanvraag rijbewijs
Aanvraag/vernieuwen rijbewijs € 39,75
Spoedaanvraag rijbewijs € 73,85
Spoedaanvraag gratis rijbewijs € 34,10
Omwisseling buitenlands rijbewijs € 39,75

U betaalt deze kosten bij de aanvraag, niet bij het afhalen. U kunt in het gemeentehuis contant of met pin betalen.

Geldigheidsduur

Een rijbewijs wordt voor maximaal 10 jaar afgegeven.

Medische keuring en Gezondheidsverklaring

Voor uw eerste rijbewijs, behalve voor een bromfiets, heeft u een Gezondheidsverklaring (vroeger heette dat Eigen verklaring) nodig. Ook voor een medische keuring heeft u de Gezondheidsverklaring nodig.

Het CBR registreert deze verklaring. De verklaring is 1 jaar geldig. De Gezondheiidsverklaring kunt u online kopen en invullen bij het CBR met behulp van uw DigiD.

U heeft een medische keuring nodig als u:

 • 75 jaar of ouder bent én uw rijbewijs binnenkort verloopt
 • een medische indicatie heeft
 • een rijbewijs voor een bus of vrachtwagen aanvraagt (categorie C of D)

Voor de keuring heeft u ook een Gezondheidsverklaring nodig.

Gezondheidsverklaring aanvragen op CBR.nl

Keuringsleeftijd verhoogd naar 75 jaar op Rijksoverheid.nl

Rijbewijs voor jongeren vanaf 17 jaar

Als je 16,5 jaar bent kun je starten met een rijopleiding en het theorie-examen doen. Vanaf 17 jaar mag je ook het praktijkexamen doen. Slaag je en heb je het rijbewijs in je bezit? Dan mag je tot je 18e jaar alleen onder begeleiding van een coach autorijden.

Ophalen rijbewijs

U kunt uw rijbewijs 5 werkdagen na de aanvraag zonder afspraak ophalen tussen 10.00 en 17.00 uur. (ook op vrijdagavond tot 20.00 uur).

Spoedaanvraag

Heeft u snel een nieuw rijbewijs nodig? U kunt dan een spoedaanvraag doen. Als u vóór 12.00 uur de aanvraag op het gemeentehuis indient, kunt u het rijbewijs de volgende werkdag afhalen.

Bij een spoedlevering betaalt u de kosten van het rijbewijs en een extra toeslag van € 34,10.

Verlies en diefstal

Uw verloren of gestolen rijbewijs meldt u bij de gemeente. U kunt meteen een nieuw rijbewijs aanvragen. Hiervoor moet u een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Tot uw nieuwe rijbewijs er is mag u niet meer rijden. U kunt een boete krijgen als de politie u staande houdt en u geen geldig rijbewijs kunt laten zien.

Verlies of diefstal in het buitenland

Bij verlies of diefstal in het buitenland kunt u aangifte doen bij de politie ter plaatse. U heeft het buitenlands aangiftebewijs niet nodig voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs. Uw reisverzekering kan wel om dit aangiftebewijs vragen.

Fraude

Misbruik van identiteitsdocumenten is verboden. Soms wordt een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart onterecht als vermist of gestolen opgegeven. Mensen gebruiken deze documenten om zich als een ander voor te doen. Dit is een misdrijf. Om fraude te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente uw melding van vermissing of diefstal. Bij vermoeden van misbruik of fraude verwijst de gemeente u door naar de politie voor nader onderzoek.

Fraude voorkomen

Laat u niet zomaar kopiëren!

Voorkom fraude met een kopie van uw rijbewijs. Geef nooit zomaar uw rijbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Geeft u een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. Schrijf op de kopie:

 • dat het een kopie is
 • aan welk bedrijf u de kopie geeft
 • de datum waarop u de kopie afgeeft

U kunt bovenstaande handelingen ook digitaal uitvoeren met de KopieID-app
Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

Brommerrijbewijs

Vanaf de leeftijd van 16 jaar mag je op een bromfiets of snorfiets rijden. Een rijbewijs is hiervoor verplicht. Wil je een bromfietsrijbewijs halen en heb je geen ander rijbewijs? Dan doe je eerst theorie-examen. Daarna leg je het praktijkexamen af. Deze examens doe je bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR).

Als je bent geslaagd vraag je bij de gemeente je rijbewijs met categorie AM aan.

Brommerrijbewijs (CBR.nl)

Categorie-uitbreiding

Heeft u al een rijbewijs en bent u geslaagd voor een rijexamen voor een ander voertuig? Dan vernieuwt u uw bestaande rijbewijs. Op uw vernieuwde rijbewijs wordt dan ook de nieuwe categorie vermeld.

Omwisseling buitenlands rijbewijs

Voor het omwisselen van uw buitenlandse rijbewijs kunt u terecht in het gemeentehuis.

Maak een afspraak

Op de website van de Rijksoverheid staat vermeld welke eisen er gelden voor de omwisseling van het rijbewijs.

Omwisseling buitenlands rijbewijs (Rijksoverheid.nl)