Informatie over aanbestedingen

De gemeente koopt allerlei producten, diensten en werken in. Van grote projecten als de aanleg van wegen tot de aanschaf van bedrijfskleding of kantoorartikelen.

Bij aanbestedingen maakt de gemeente bekend een opdracht te willen laten uitvoeren en vraagt bedrijven om een offerte in te dienen. Op de aanbestedingskalender staan de verwachte aanbestedingen. Bij aanbestedingen krijgt iedere ondernemer een eerlijke kans om een overheidsopdracht te krijgen. 

Welke aanbestedingsvormen zijn er?

  • Enkelvoudig onderhandse procedure: 1-op-1 procedure, we vragen bij 1 ondernemer een offerte op.
  • Meervoudig onderhandse procedure: we vragen bij 3 tot 5 ondernemers een offerte op. 
  • Nationale of Europese procedure: we doen een algemene aankondiging binnen Nederland of Europa via TenderNed. Iedere ondernemer die voldoet, kan en mag inschrijven.

Wij moeten opdrachten boven een bepaald bedrag aanbesteden. Waar mogelijk nodigen we bij onderhandse opdrachten zowel ondernemers binnen als buiten de regio uit. Dit omdat de regio voor ons van belang is en wij een gezonde concurrentie belangrijk vinden.

Hoe beoordelen we offertes?

  • In aanbestedingsdocumenten vermelden we aan welke eisen de ondernemers en hun offertes moeten voldoen en hoe we deze beoordelen.
  • De gemeente beoordeelt de binnengekomen offertes op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
  • Wanneer offertes bij uitzondering alleen op prijs worden beoordeeld dan leggen we uit waarom.
  • Wij houden bij onze inkopen rekening met mens, natuur en milieu. Dit verwachten wij ook van u en uw offerte. Dit heet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
  • Ook hebben we bij bepaalde aanbestedingen sociale voorwaarden opgenomen. Dit houdt in dat we afspraken maken over het creëren van arbeidsplaatsen, leerwerk- en stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit heet Social Return on Investment (SROI).