Zwerfafvaleducatie en bewustwording in Heerhugowaard

Er is veel overlast van zwerfvuil in de steden, maar ook in de natuur. Afval bevat echter grondstoffen van hoge kwaliteit. Er zijn talloze opties om het afval opnieuw te gebruiken.

Recycle Valley verzamelt zoveel mogelijk kennis over innovatieve manieren om met afval om te gaan. Met die kennis trekt Recycle Valley het land in om formele en informele educatie te verzorgen op het gebied van afval en recyclen. Dit doet Recycle Valley onder andere op basis- en middelbare scholen. Zo ook in Heerhugowaard.

Lessen op scholen

Middelbare scholen die momenteel meedoen zijn onder andere het Clusius- en het Huygens College. In navolging van basisscholen De Vlindertuin, De Kleine en Grote Beer en De Vaart, starten ook basisscholen De Carrousel, Pater Jan Smit en De Zonnewijzer met het educatieprogramma van Recycle Valley. De leerlingen krijgen een presentatie over het ontstaan van zwerfafval, het recyclen van afval en de plastic soep. Tevens gaan de leerlingen zelf aan de slag om buiten zwerfafval te prikken. Dit sluit perfect aan bij de recente campagne 'Aan De Bak' van de gemeente.

De leerlingen van bovengenoemde scholen hebben goed hun best gedaan. Directeur van Recycle Valley, ex-vuilnisman Arnout Schaap, kwam voor de klas vertellen over afval. Wethouder Jan van der Starre kwam ook langs op basisschool De Vlindertuin en hielp zelfs mee met afval prikken! De kinderen hebben goed schoongemaakt rondom de scholen en daardoor is het in de buurt een stuk schoner geworden.

Voor meer informatie over Recycle Valley zie www.recyclevalley.nl.