Wateroverlast door extreme regenval

Gisteren kwam het met bakken uit de lucht. Het duurt even voordat grote hoeveelheden water wegzakken. Het is dus normaal dat er tijdens en na een flinke regenbui enige tijd water op straat blijft staan. Wanneer is het verstandig om toch even contact op te nemen met de gemeente?

Water op straat

Kolken en rioolbuizen zorgen voor de afvoer van regenwater, maar het rioolstelsel kan grote hoeveelheden regenwater in korte tijd niet altijd goed verwerken. Ook in een park of speelveld duurt het even voordat het water is weggezakt. Hevige buien zorgen er daarnaast voor dat het waterpeil in sloten en vijvers stijgt. 

Melding doen

Is het water na een dag nog niet weggezakt? Is een kolk verstopt of komt er water uit het riool op straat? Meld wateroverlast bij de gemeente. De gemeente gaat de meldingen af en bekijkt dan hoe het probleem verholpen kan worden.

Maatregelen

De gemeente zet alles op alles om wateroverlast te beperken. Zo zijn er de afgelopen jaren al veel maatregelen getroffen om de wateroverlast te beperken. Ook onderzoekt de gemeente bij elke nieuwe ingreep in de riolering of het ontwerp een bijdrage kan leveren aan beperking van de overlast.

Water in uw huis

U bent verantwoordelijk voor uw huis en tuin. U moet dus zelf maatregelen nemen tegen grondwateroverlast. Dit kunt u zelf doen:

 • Voorkom water in uw kelder of souterrain door deuren, ramen en kozijnen waterdicht te maken.
 • Vul een diepe kruipruimte aan met een laag schelpen of zand.
 • Voorkom terugloop van rioolwater via je wasbak, douche of de wc met een terugslagklep.
 • Houd het regenwater tegen door een drempel te plaatsen voor je deur of met een tijdelijk tussenschot.
 • Voorkom verstopte afvoer van het dak door de dakgoot vrij te maken van bladeren.
 • Zorg ervoor dat uw inboedelverzekering waterschade dekt.
 • Controleer regelmatig de dakbedekking op slechte plekken, loszittende dakpannen of lood.

Water in uw tuin

Kan het regenwater niet goed weg uit uw tuin? Dan blijven de plassen na een hevige regenbui soms wel meerdere dagen staan. U kunt dit voorkomen door:

 • een regenton te plaatsen die het regenwater opvangt van uw dak.
 • minder tegels en meer groen aan te leggen in uw tuin.
 • uw tuin op te hogen.
 • de regenpijpen van het riool af te koppelen. Zo ontlast u het rioolstelsel. Om waterschade te beperken, is het bij het afkoppelen belangrijk dat u het regenwater van je uw huis wegleidt.
 • te controleren of de buitenput in uw steeg of op uw terrein schoon is en eventueel te legen.