Burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’

Op 17 oktober krijgen 2500 inwoners van 18 jaar en ouder een brief met een vragenlijst voor de tweejaarlijkse burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’.

De antwoorden op de vragen geven de gemeente inzicht in wat inwoners vinden van bijvoorbeeld de gemeentelijke dienstverlening, communicatiemiddelen zoals Stadsnieuws, de staat en onderhoud van het groen en de mate waarin de gemeente haar inwoners betrekt bij het leefbaar maken en houden van de woonwijken. Ook wordt gevraagd hoe tevreden inwoners zijn over allerlei voorzieningen, zoals het aantal scholen, mogelijkheden om te sporten en spelen, en gezondheidsinstellingen. 

Uw mening is belangrijk

De vragen kunnen schriftelijk en digitaal (via een link) worden beantwoord. Het is belangrijk dat veel inwoners de vragenlijst ook daadwerkelijk invullen, zodat er een representatief beeld ontstaat. De gemeente gebruikt de resultaten om het beleid en de dienstverlening af te stemmen op de uitkomsten.

De uitkomsten worden begin 2020 gepubliceerd.