Aanslag gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belastingen bestaan uit een afvalstoffenheffing, de onroerend zaakbelasting en een rioolheffing. Lees hier waarom u deze belastingen en heffingen betaalt. 

In Heerhugowaard bestaan de gemeentelijke belastingen uit een afvalstoffenheffing, de onroerend zaakbelasting en een rioolheffing. Heerhugowaard heeft geen hondenbelasting.

Cocensus is voor onder andere de gemeente Heerhugowaard de instantie die de belastingen int. Het is mogelijk de aanslag in negen maandelijkse termijnen te betalen. Dat kunt u aanvragen via de site van cocensus.nl.

Afvalstoffenheffing

Alle gebruikers van woningen waar huishoudelijk afval kan ontstaan, betalen afvalstoffenheffing. Voor de hoogte van de aanslag wordt gekeken naar de gezinssamenstelling op 1 januari van het belastingjaar.

Voor het belastingjaar 2019 zijn voor de afvalstoffenheffing de volgende tarieven vastgesteld:

  • eenpersoons huishouden, € 225,82 (was in 2018 € 210)
  • tweepersoons huishouden, € 246,60 (was in 2018 (€ 231)
  • meer dan twee personen, € 267,37 (was in 2018 € 253)

Onroerend Zaakbelasting (OZB)

Eigenaren van een woning, winkel of kantoorpand betalen onroerend zaakbelasting (OZB). Huurders van een woning betalen geen OZB.

De gemeente bepaalt de hoogte van de OZB. Die bestaat uit een percentage van de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken ) van een pand. De waarde van een pand is in belangrijke mate gebaseerd op gerealiseerde verkoopprijzen van panden die bij u in de buurt liggen. Ook de specifieke ligging van een pand (hoekhuis/tussenwoning) speelt een rol.

Het percentage van de tarieven verschilt per gemeente en wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Rioolheffing

Eigenaren en gebruikers van een pand dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering, betalen rioolheffing.

De eigenaar van een pand betaalt de eigenarenheffing (RIOE). De gebruiker van een pand betaalt de gebruikersheffing (RIOG).

De opbrengst van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het onderhoud en de instandhouding van het rioolnet.

Meer informatie?

Informatie over alle gemeentelijke belastingen vindt u op de website van Cocensus.