Nederlandse nationaliteit aanvragen

U woont in Nederland en u wilt Nederlander worden. Dat kan op 2 manieren:

  • door optie
  • door naturalisatie

Voor beide aanvragen komt u persoonlijk naar het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken.
 

Maak een afspraak 's Ochtends tot 12.30 uur is er bij burgerzaken vrije inloop. Vanaf 13.30 kunt u alleen terecht op afspraak (ook op vrijdagavond).

Nederlander door optie

Optie is de eenvoudigste en snelste manier om Nederlander te worden. U hoeft hierbij geen afstand te doen van uw eigen nationaliteit. Tenzij u meerderjarig bent en vanaf uw vierde jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland woont. U moet wel vragen bij de autoriteiten van uw land of een tweede nationaliteit is toegestaan. Als de wetgeving van uw land van herkomst dit niet toestaat, verliest u alsnog uw oorspronkelijke nationaliteit.

U hoeft bij optie niet aan te tonen dat u voldoende ingeburgerd bent in Nederland. Er wordt dus niet gekeken naar uw kennis van de Nederlandse taal.
Meer informatie over de voorwaarden bij optie? 

Ga naar de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

Meenemen voor aanvraag optie

  • een geldig paspoort*
  • uw verblijfsvergunning
  • een afschrift van uw geboorteakte (als het nodig is)

De afhandeling van een aanvraag tot optie duurt maximaal 13 weken. Bij een positieve beslissing nodigt de gemeente u uit voor de naturalisatieceremonie.

* In de meeste gevallen zijn wij wettelijk verplicht u om (een kopie van) uw identiteitsbewijs te vragen. De reden is om identiteitsfraude tegen te gaan. Meer informatie:

Kosten voor aanvraag optie

Kosten aanvraag optie
Verklaring 1 persoon (zonder kinderen) € 191,00
Verklaring gemeenschappelijk (zonder kinderen) € 326,00
Mede opterende minderjarige (per persoon) €   21,00

U kunt in het gemeentehuis contant of met pin betalen.

Bij een negatieve beslissing van de IND krijgt u het door u betaalde bedrag niet terug.

Nederlander door naturalisatie

Nederlander worden door naturalisatie, vraagt u aan in het gemeentehuis. De gemeente beoordeelt uw verzoek en stelt een advies op. Uw aanvraag gaat samen met het advies naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND stuurt u een brief met een beslissing. Bij een positieve beslissing nodigt de gemeente u uit voor de naturalisatieceremonie.

De voorwaarden voor een aanvraag voor naturalisatie vindt u op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

Meenemen voor aanvraag naturalisatie

  • een geldig paspoort
  • uw verblijfsvergunning
  • een afschrift van uw geboorteakte
  • een bewijs van inburgering of naturalisatietoets

De afhandeling van een aanvraag tot naturalisatie duurt zes tot twaalf maanden.

Informatie over inburgering vindt u op de website www.inburgeren.nl

Kosten voor aanvraag naturalisatie

Kosten aanvraag naturalisatie
Verzoek 1 persoon (zonder kinderen) €  901,00
Verzoek samen met partner (zonder kinderen) €  1.150,00
Mede naturaliserende minderjarige, per persoon €  133,00
   
Voor vluchtelingen en staatlozen gelden de volgende tarieven  
Verzoek 1 persoon (zonder kinderen) €    670,00
Verzoek samen met partner (zonder kinderen) €    920,00
Mede naturaliserende minderjarige, per persoon €    133,00

U kunt in het gemeentehuis contant of met pin betalen.

Bij een negatieve beslissing van de IND krijgt u het door u betaalde bedrag niet terug.

Naturalisatieceremonie

Wanneer uw aanvraag positief is ontvangen, krijgt u van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Bij deze feestelijke ceremonie ontvangt u de bekendmaking dat u Nederlander bent.

Het is verplicht dat u hierbij bent. U legt tijdens deze ceremonie uw verklaring van verbondenheid af. Als u dit gedaan hebt, krijgt u de Nederlandse nationaliteit.