Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Nederlandse nationaliteit aanvragen

U woont in Nederland en u wilt Nederlander worden. Dat kan op 2 manieren:

  • door optie
  • door naturalisatie

Voor beide aanvragen komt u persoonlijk naar het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. Het is tijdelijk alleen mogelijk telefonisch een afspraak te maken. Bel tijdens openingstijden telefoonnummer 14 072 voor het maken van een afspraak.

Nederlander door optie

Optie is de eenvoudigste en snelste manier om Nederlander te worden. U hoeft hierbij geen afstand te doen van uw eigen nationaliteit. Tenzij u meerderjarig bent en vanaf uw vierde jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland woont. U moet wel vragen bij de autoriteiten van uw land of een tweede nationaliteit is toegestaan. Als de wetgeving van uw land van herkomst dit niet toestaat, verliest u alsnog uw oorspronkelijke nationaliteit.

U hoeft bij optie niet aan te tonen dat u voldoende ingeburgerd bent in Nederland. Er wordt dus niet gekeken naar uw kennis van de Nederlandse taal.
Meer informatie over de voorwaarden bij optie? 

Ga naar de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

Meenemen voor aanvraag optie

  • een geldig paspoort*
  • uw verblijfsvergunning
  • een afschrift van uw geboorteakte (als het nodig is)

De afhandeling van een aanvraag tot optie duurt maximaal 13 weken. Bij een positieve beslissing legt u de ‘verklaring van verbondenheid’ af.

* In de meeste gevallen zijn wij wettelijk verplicht u om (een kopie van) uw identiteitsbewijs te vragen. De reden is om identiteitsfraude tegen te gaan. Meer informatie:

Kosten voor aanvraag optie

Kosten aanvraag optie
Verklaring 1 persoon (zonder kinderen) € 191,00
Verklaring gemeenschappelijk (zonder kinderen) € 326,00
Mede opterende minderjarige (per persoon) €   21,00

U kunt in het gemeentehuis contant of met pin betalen.

Bij een negatieve beslissing van de IND krijgt u het door u betaalde bedrag niet terug.

Nederlander door naturalisatie

Nederlander worden door naturalisatie, vraagt u aan in het gemeentehuis. De gemeente beoordeelt uw verzoek en stelt een advies op. Uw aanvraag gaat samen met het advies naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND stuurt u een brief met een beslissing. Bij een positieve beslissing legt u de ‘verklaring van verbondenheid’ af.

De voorwaarden voor een aanvraag voor naturalisatie vindt u op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

Meenemen voor aanvraag naturalisatie

  • een geldig paspoort
  • uw verblijfsvergunning
  • een afschrift van uw geboorteakte
  • een bewijs van inburgering of naturalisatietoets

De afhandeling van een aanvraag tot naturalisatie duurt zes tot twaalf maanden.

Informatie over inburgering vindt u op de website www.inburgeren.nl

Kosten voor aanvraag naturalisatie

Kosten aanvraag naturalisatie
Verzoek 1 persoon (zonder kinderen) €  901,00
Verzoek samen met partner (zonder kinderen) €  1.150,00
Mede naturaliserende minderjarige, per persoon €  133,00
   
Voor vluchtelingen en staatlozen gelden de volgende tarieven  
Verzoek 1 persoon (zonder kinderen) €    670,00
Verzoek samen met partner (zonder kinderen) €    920,00
Mede naturaliserende minderjarige, per persoon €    133,00

U kunt in het gemeentehuis contant of met pin betalen.

Bij een negatieve beslissing van de IND krijgt u het door u betaalde bedrag niet terug.

Naturalisatieceremonie

Wanneer uw aanvraag positief is ontvangen, legt u de ‘verklaring van verbondenheid’ af. Daarvoor nodigen wij u normaal gesproken uit voor een naturalisatieceremonie. In verband met de huidige maatregelen omtrent het coronavirus vinden er voorlopig geen ceremonies plaats.

De verklaring wordt per brief naar u opgestuurd. Er zijn twee varianten van de verklaring: een religieuze en een niet-religieuze. Wij verzoeken u één van deze verklaringen ondertekend naar ons terug te sturen. Dat doet u met de bijgevoegde antwoordenenvelop. U bent pas Nederlander als wij uw ondertekenende verklaring hebben ontvangen. Vervolgens sturen wij u per aangetekende post het officiële besluit dat u Nederlander bent geworden.

Aanvragers worden persoonlijk per brief geïnformeerd over dit proces.