Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Monumentale bomen

In Heerhugowaard staan verschillende monumentale bomen. Dit zijn grote, oude bomen, of bomen van een bijzondere soort. Om ze beter te kunnen beschermen zijn ze opgenomen in een lijst.

Voldoet een boom aan de criteria voor monumentale bomen? Dan wordt hij geregistreerd in de lijst 'Monumentale bomen Heerhugowaard' (PDF, 23 kB)

Kaart monumentale bomen:

groen = bomen van de gemeente
oranje = particuliere bomen

Wanneer is er sprake van een monumentale boom?

De bomen op particuliere grond worden vanaf de openbare weg beoordeeld. Minimaal 50% van de boom moet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Beoordelingsstap 1

  • Monumentale boom: moet zeker 50 jaar oud zijn, met een levensverwachting van minimaal 10 jaar.
  • Potentieel monumentale boom: is nog geen 50 jaar oud en kan uitgroeien tot een monumentale boom. Zijn levensverwachting moet minimaal 10 jaar zijn.

De boom moet ook voldoen aan één van de onderstaande criteria.

Beoordelingsstap 2 (nadat aan stap 1 is voldaan)

Criteria (potentieel) monumentale boom:

  • Beeldbepalend:
    Boom die door karakter en verschijning onvervangbaar is voor de omgeving
    Laanbeplanting van 8 bomen of meer (zowel enkele als dubbele bomenrij)
  • Dendrologische waarde: zeldzame boomsoort, boom met bijzondere groeivorm als gevolg van natuurlijke oorzaken (zoals tweestammig en meerstammig)
  • Natuurwaarde: betekenis doordat er zeldzame planten of dieren in de boom leven
  • Zeldzaamheid: de boom is de dikste, oudste of hoogste in de stad, provincie of regio.