Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Milieuklachten en milieuvervuiling

Heeft u overlast van een bedrijf, zoals geluidsoverlast, stank- of geuroverlast of lichthinder?
Dan kunt u online een melding doen bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). 

Melding doen bij RUD (NHN)

Klacht telefonisch doorgeven

U kunt uw klacht ook telefonisch doorgeven via 088-10 21 300.
De RUD NHN is 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.