Mantelzorg: zorgen voor een ander

Zorgt u voor langere tijd intensief voor een naaste en wordt u daar niet voor betaald? Dan doet u aan mantelzorg en bent u mantelzorger. 

Als de zorg langdurig en intensief is, is een steuntje in de rug soms prettig. Het Sociaalplein is een plek waar u ondere andere hulp kunt krijgen bij: 

  • praktische zaken en regelgeving
  • het combineren van werk en mantelzorg
  • het zoeken naar een tijdelijke overname van uw mantelzorgtaken (respijtzorg)

Naar Sociaalplein Lees hier meer over hulp en ondersteuning voor de mantelzorger

Mantelzorgcompliment

Wordt er onbetaald voor u gezorgd? En vindt u dat diegene een compliment verdient? Dan kunt u uw mantelzorger bedanken met een mantelzorgcompliment van €200,-. U kunt dit 1 keer per jaar aanvragen. De aanvraag voor een mantelzorgcompliment 2020 kan worden ingediend vanaf 1 november 2020.