Mantelzorg: zorgen voor een ander

Zorgt u voor langere tijd intensief voor een naaste en wordt u daar niet voor betaald? Dan doet u aan mantelzorg en bent u mantelzorger. 

Als de zorg langdurig en intensief is, is een steuntje in de rug soms prettig. Het Sociaalplein is een plek waar u ondere andere hulp kunt krijgen bij: 

  • praktische zaken en regelgeving
  • het combineren van werk en mantelzorg
  • het zoeken naar een tijdelijke overname van uw mantelzorgtaken (respijtzorg)

Naar Sociaalplein Lees hier meer over hulp en ondersteuning voor de mantelzorger

Mantelzorgcompliment

De aanvraag voor het mantelzorgcompliment is voor nu afgerond. Vanaf november is het weer mogelijk om een mantelzorgcompliment aan te vragen.