Zienswijzen en inspraak

De gemeente streeft ernaar om u als inwoner zo vroeg mogelijk te betrekken bij de besluitvorming. Ze maakt een goede afweging van belangen. Voordat de gemeente een definitief besluit neemt, krijgt u daarom in veel gevallen de gelegenheid om uw mening gemotiveerd kenbaar te maken.