Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u niet ver lopen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart. U kunt hiermee parkeren op een parkeerplaats die speciaal bestemd is voor mensen met een handicap.

Er zijn verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

  • de bestuurderskaart (B), als u zelf auto rijdt
  • de passagierskaart (P), als u met iemand meerijdt
  • een combinatie van deze twee kaarten

 De gemeente kan u oproepen voor een medisch onderzoek door een onafhankelijk arts.

Afspraak maken gehandicaptenparkeerkaart Het Sociaalplein helpt u graag verder

Voorwaarden

Bestuurderskaart
U kunt een bestuurderskaart aanvragen bij de gemeente als u:

  • ten minste een halfjaar niet meer dan 100 meter kunt lopen met hulpmiddelen, zoals krukken of een stok.

Passagierskaart
U kunt de passagierskaart aanvragen bij de gemeente als u:

  • ten minste een halfjaar niet meer dan 100 meter kunt lopen met hulpmiddelen, zoals krukken of een stok
  • de hulp van de bestuurder nodig heeft om van deur tot deur te komen

U moet aan beide voorwaarden voldoen. Ook kinderen kunnen een passagierskaart krijgen. Dan gelden dezelfde voorwaarden.

Kosten

Aan de gehandicaptenparkeerkaart zijn de volgende kosten verbonden:

  • Aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart (inclusief eventueel medisch onderzoek): € 109,45
  • De verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart: € 27,30
  • Een duplicaat (door diefstal of vermissing): € 27,30

De bedragen worden jaarlijks vastgesteld.

Let op! Komt u niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart? U betaalt dan toch de kosten voor het in behandeling nemen.

Geldigheidsduur en opzeggen

De geldigheidsduur van de gehandicaptenparkeerkaart staat op de kaart vermeld.

Wilt u de kaart opzeggen voordat de geldigheid is verlopen? Dan levert u deze in bij Het Sociaalplein in het gemeentehuis (op het plein zelf of bij de balie). U hoeft hier geen afspraak voor te maken.

Verlenging

Op de gehandicaptenparkeerkaart staat aangegeven tot wanneer deze geldig is. Vraag 8 weken voordat de kaart verloopt een nieuwe aan bij Het Sociaalplein. Er wordt dan opnieuw onderzocht of u weer in aanmerking komt. Voor de nieuwe kaart heeft u een nieuwe pasfoto nodig.

Let op! U moet uw oude parkeerkaart inleveren bij Het Sociaalplein als u de nieuwe komt ophalen.

Wetgeving

Lees meer over de betreffende wetgeving in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de gehandicaptenparkeerkaart? Het Sociaalplein legt uit hoe de zaken in Heerhugowaard geregeld zijn. Ook wijst Het Sociaalplein u de weg naar de juiste organisaties die hulp, zorg en advies bieden in uw buurt.

Ga naar website van Het Sociaalplein