Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u niet ver lopen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart. U kunt hiermee parkeren op een parkeerplaats die speciaal bestemd is voor mensen met een handicap.

Er zijn verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

  • de bestuurderskaart (B), als u zelf auto rijdt
  • de passagierskaart (P), als u met iemand meerijdt
  • een combinatie van deze twee kaarten

 De gemeente kan u oproepen voor een medisch onderzoek door een onafhankelijk arts.

Maak een afspraak om een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen. Het is tijdelijk alleen mogelijk telefonisch een afspraak te maken. Bel tijdens openingstijden telefoonnummer 14 072 voor het maken van een afspraak.

Voorwaarden

Bestuurderskaart
U kunt een bestuurderskaart aanvragen bij de gemeente als u:

  • ten minste een halfjaar niet meer dan 100 meter kunt lopen met hulpmiddelen, zoals krukken of een stok.

Passagierskaart
U kunt de passagierskaart aanvragen bij de gemeente als u:

  • ten minste een halfjaar niet meer dan 100 meter kunt lopen met hulpmiddelen, zoals krukken of een stok
  • de hulp van de bestuurder nodig heeft om van deur tot deur te komen

U moet aan beide voorwaarden voldoen. Ook kinderen kunnen een passagierskaart krijgen. Dan gelden dezelfde voorwaarden.

Kosten

Aan de gehandicaptenparkeerkaart zijn de volgende kosten verbonden:

  • Aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart (inclusief eventueel medisch onderzoek): € 109,45
  • De verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart: € 27,30
  • Een duplicaat (door diefstal of vermissing): € 27,30

De bedragen worden jaarlijks vastgesteld.

Let op! Komt u niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart? U betaalt dan toch de kosten voor het in behandeling nemen.

Geldigheidsduur en opzeggen

De geldigheidsduur van de gehandicaptenparkeerkaart staat op de kaart vermeld.

Wilt u de kaart opzeggen voordat de geldigheid is verlopen? Dan levert u deze in bij Het Sociaalplein in het gemeentehuis (op het plein zelf of bij de balie). Bel tijdens openingstijden telefoonnummer 14 072 voor het maken van een afspraak.

Verlenging

Op de gehandicaptenparkeerkaart staat aangegeven tot wanneer deze geldig is. Vraag 8 weken voordat de kaart verloopt een nieuwe aan bij Het Sociaalplein. Er wordt dan opnieuw onderzocht of u weer in aanmerking komt. Voor de nieuwe kaart heeft u een nieuwe pasfoto nodig.

Let op! U moet uw oude parkeerkaart inleveren bij Het Sociaalplein als u de nieuwe komt ophalen.

Wetgeving

Lees meer over de betreffende wetgeving in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de gehandicaptenparkeerkaart? Het Sociaalplein legt uit hoe de zaken in Heerhugowaard geregeld zijn. Ook wijst Het Sociaalplein u de weg naar de juiste organisaties die hulp, zorg en advies bieden in uw buurt.

Ga naar website van Het Sociaalplein