Drank- en horecavergunning

Heeft u een (horeca)bedrijf of slijterij en verstrekt u alcoholhoudende dranken?
Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

Als bedrijf vult u Model A in, als vereniging en stichting vult u Model B in.

Voor elke vestiging van uw bedrijf is een aparte vergunning nodig.

Voorwaarden

U vraagt een Drank- en Horecavergunning aan als u alcoholhoudende drank verstrekt:

 • tegen betaling
 • in een horeca-inrichting zoals een café of een restaurant
 • als vereniging of stichting met activiteiten op het gebied van recreatie, sport, cultuur, educatie, levensbeschouwing of godsdienst
 • of sterke drank verkoopt in een slijterij

De vergunning heeft betrekking op het pand en wordt verleend op (rechts)persoon. U moet opnieuw een vergunning aanvragen als er iets aan de vergunning verandert. Bijvoorbeeld als de ondernemingsvorm of de inrichting (bouwtechnisch) verandert.

Meesturen met de aanvraag

Bij Model A (commerciële instellingen)

Aanvraagformulier Model A  (PDF, 64 kB)

 • volledig ingevuld aanvraagformulier
 • kopie geldig legitimatiebewijs van de leidinggevenden
 • ingevuld Bibob-formulier (zie voor het juist formulier de tab Aanvraagformulieren)
 • alle gevraagde documenten (in kopie)
 • uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel dat betrekking heeft op de horeca-inrichtingen (maximaal 3 maanden oud)

Bij Model B (verenigingen en stichtingen)

Aanvraagformulier Model B (PDF, 58 kB)

 • volledig ingevuld aanvraagformulier
 • kopie geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden en bestuursleden
 • uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (maximaal 3 maanden oud)
 • kopie van huur-, koop- of pachtcontract

Kosten

Kosten aanvraag drank- en horecavergunning
Aanvraag drank- en horecavergunning        € 402,65
Wijziging in de vergunning €   95,55
Wijziging 1e leidinggevende  €   62,20
Wijziging iedere volgende leidinggevende (tot max. 6 personen) €   31,10
Aanvraag tijdelijke ontheffing €   91,35

 

 

 

 

Aanvraagformulieren

Tijdelijke ontheffing voor alcohol bij evenementen

Is (een deel van) het evenement in een horecagelegenheid waarvoor een horecavergunning is verleend? Dan heeft u een tijdelijke ontheffing van de Drank- en Horecawet (Model C) nodig, als:

 • een ander dan de vergunninghouder gebruik maakt van de horecafaciliteiten.
 • de horeca activiteit plaats vindt in een ander of groter deel van het pand.
 • de activiteiten plaatsen vinden buiten de tijden waarvoor vergunning is verleend (in de meeste gevallen zal ook een ontheffing sluitingstijden moeten worden aangevraagd).

Aanvraagformulier Model C (PDF 895 kB)

Meer informatie over evenementen vindt u op de pagina Evenementenvergunning.
 

Eisen aan inrichting

Een 'inrichting' is de ruimte waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, inclusief de terrassen die bij het bedrijf horen. Uw horecapand moet voldoen aan een aantal inrichtingseisen. Die gaan bijvoorbeeld over ventilatie en toiletvoorzieningen. U krijgt geen drank- en horecavergunning als u niet aan deze eisen voldoet.

Heeft u een horecabedrijf? Dan moet u misschien een milieumelding doen.

Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet (Rijksoverheid.nl)

Milieumelding doen (Activiteitenmodule)

U moet opnieuw een vergunning aanvragen als er iets aan de vergunning verandert. Bijvoorbeeld verandering van ondernemingsvorm of van de bouwtechnische inrichting.

Eisen aan personeel (leidinggevende)

Als leidinggevende bent u:

 • minimaal 21 jaar
 • niet onder curatele gesteld
 • niet uit de ouderlijke macht ontzet
 • in het verleden niet strafrechtelijk veroordeeld (afhankelijk van veroordeling en periode)
 • in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne
 • niet van slecht levensgedrag.

Wijzigingen van leidinggevenden meldt u via een wijzigingsformulier. Stuur dit op naar:

Gemeente Heerhugowaard
Postbus 390
1700 AJ  Heerhugowaard

Wijziging leidinggevenden Model A voor commerciële inrichtingen (PDF, 55 kB)

Wijziging leidinggevenden Model B voor verenigingen en stichtingen  (PDF, 53 kB)

Mogelijke andere vergunningen

Voor een horecabedrijf heeft u een exploitatievergunning nodig. Dit geldt voor alle horecabedrijven; ook bijvoorbeeld snackbars, broodjes of shoarmazaken en grillrooms.

Misschien heeft u ook een van de volgende vergunningen nodig:

Meer informatie

Heeft u nog vragen? U kunt online een afspraak maken met het Omgevingsloket.

Afspraak maken

Het Omgevingsloket is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur via telefoonnummer: 14 072

Handige links