Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Drank- en horecavergunning

Heeft u een (horeca)bedrijf of slijterij en verstrekt u alcoholhoudende dranken?
Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

Als bedrijf vult u Model A in, als vereniging en stichting vult u Model B in.

Voor elke vestiging van uw bedrijf is een aparte vergunning nodig.

Voorwaarden

U vraagt een drank- en horecavergunning aan als u alcoholhoudende drank verstrekt:

 • tegen betaling
 • in een horeca-inrichting zoals een café of een restaurant
 • als vereniging of stichting met activiteiten op het gebied van recreatie, sport, cultuur, educatie, levensbeschouwing of godsdienst
 • of sterke drank verkoopt in een slijterij

De vergunning heeft betrekking op het pand en wordt verleend op (rechts)persoon. U moet opnieuw een vergunning aanvragen als er iets aan de vergunning verandert. Bijvoorbeeld als de ondernemingsvorm of de inrichting (bouwtechnisch) verandert.

Meesturen met de aanvraag

Bij Model A (commerciële instellingen)

Aanvraagformulier Model A  (PDF, 62 kB)

 • volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • kopie geldig identiteitsbewijs van de leidinggevenden.*
 • ingevuld Bibob-formulier (zie voor het juist formulier de tab Aanvraagformulieren).
 • alle gevraagde documenten (in kopie).
 • uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel dat betrekking heeft op de horeca-inrichtingen (maximaal 3 maanden oud).

Bij Model B (verenigingen en stichtingen)

Aanvraagformulier Model B (PDF, 56 kB)

 • volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • kopie geldig identiteitsbewijs van alle leidinggevenden en bestuursleden.*
 • uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (maximaal 3 maanden oud).
 • kopie van huur-, koop- of pachtcontract.

* In de meeste gevallen zijn wij wettelijk verplicht u om (een kopie van) uw identiteitsbewijs te vragen. De reden is om identiteitsfraude tegen te gaan. Meer informatie:

Kosten

Kosten aanvraag drank- en horecavergunning
Aanvraag drank- en horecavergunning    €   433,10           
Wijziging in de vergunning of wijziging van de locatie €   98,40
Wijziging 1e leidinggevende  €   64,05
Wijziging iedere volgende leidinggevende (tot max. 6 personen) €   32,00
Aanvraag tijdelijke ontheffing van de Drank- en Horecawet €   98,40
Aanvraag tijdelijke ontheffing van de Drank- en Horecawet voor een terugkerende activiteit in het evenementenseizoen €   141,10

Aanvraagformulieren

Tijdelijke ontheffing voor alcohol bij evenementen

Is (een deel van) het evenement in een horecagelegenheid waarvoor een horecavergunning is verleend? Dan heeft u een tijdelijke ontheffing van de Drank- en Horecawet (Model C) nodig, als:

 • een ander dan de vergunninghouder gebruik maakt van de horecafaciliteiten.
 • de horeca activiteit plaats vindt in een ander of groter deel van het pand.
 • de activiteiten plaatsen vinden buiten de tijden waarvoor vergunning is verleend (in de meeste gevallen zal ook een ontheffing sluitingstijden moeten worden aangevraagd).

Aanvraagformulier Model C

Meer informatie over evenementen vindt u op de pagina Evenementenvergunning.
 

Eisen aan inrichting

Een 'inrichting' is de ruimte waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, inclusief de terrassen die bij het bedrijf horen. Uw horecapand moet voldoen aan een aantal inrichtingseisen. Die gaan bijvoorbeeld over ventilatie en toiletvoorzieningen. U krijgt geen drank- en horecavergunning als u niet aan deze eisen voldoet.

Eisen aan personeel (leidinggevende)

Als leidinggevende bent u:

 • minimaal 21 jaar
 • niet onder curatele gesteld
 • niet uit de ouderlijke macht ontzet
 • in het verleden niet strafrechtelijk veroordeeld (afhankelijk van veroordeling en periode)
 • in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne
 • niet van slecht levensgedrag.

Wijzigingen van leidinggevenden meldt u via een wijzigingsformulier. Stuur dit op naar:

Gemeente Heerhugowaard
Postbus 390
1700 AJ  Heerhugowaard

Wijziging leidinggevenden Model A voor commerciële inrichtingen (PDF, 55 kB)

Wijziging leidinggevenden Model B voor verenigingen en stichtingen  (PDF, 53 kB)

Eisen aan geluid en muziek

Geluid

Alle horecabedrijven in Nederland hebben te maken met geluidseisen vanwege de Wet milieubeheer. In het Activiteitenbesluit staan regels over hoeveel geluid verschillende soorten bedrijven mogen produceren.

Ga naar de website van Kenniscentrum InfoMil Lees meer over het Activiteitenbesluit

Muziek

Draait u onversterkte muziek? Dan moet u zich houden aan de regels in de APV, artikel 4:5. De bepaling van onversterkte muziek is niet van toepassing op collectieve en incidentele festiviteiten.

Mogelijke andere vergunningen

Exploitatievergunning

Voor een horecabedrijf heeft u een exploitatievergunning nodig. Ook als u een terras wilt exploiteren bij uw horecazaak. De exploitatievergunning geldt voor alle horecabedrijven; ook bijvoorbeeld snackbars, broodjes- of shoarmazaken en grillrooms.

Overige vergunningen/meldingen

Misschien heeft u ook een van de volgende vergunningen nodig:

 • Als u een kansspelautomaat in uw zaak wilt plaatsen (maximaal 2), dan hebt u hiervoor een kansspelvergunning nodig. 
 • Als uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt, moet u een milieumelding doen bij de oprichting en bij het wijzigen van de bedrijfsvoering van uw bedrijf.
 • Organiseert u als horecabedrijf een feest, sportdag of ander festiviteit? En wordt daarbij muziek of geluid geproduceerd boven de geluidsnorm? Dan moet u hier melding van maken.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? U kunt online een afspraak maken met het Omgevingsloket.

Afspraak maken

Het Omgevingsloket is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur via telefoonnummer: 14 072

Handige links