Demonstratie of betoging houden

In Nederland mag iedereen een demonstratie of betoging organiseren. Het is Heerhugowaard wel verplicht om dit minimaal 24 uur van tevoren te melden. De burgemeester moet op tijd een inschatting maken van de maatregelen die gemeente en politie moeten nemen. Dit in het belang van de openbare orde en veiligheid.

Vanwege de openbare orde is het niet toegestaan deel te nemen aan een samenscholing.

Aanmelden

Wilt u een aanvraag doen? Stuur dan een brief naar

Gemeente Heerhugowaard
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard.

Vermeld hierin:

  • naam en adres van degene die de betoging houdt
  • het doel van de betoging
  • de datum van de betoging
  • de begin- en eindtijd
  • de plaats van de betoging
  • de route en de plaats van beëindiging, voorzover van toepassing
  • de wijze van samenstelling, voor zover van toepassing
  • maatregelen die getroffen worden om een regelmatig verloop te bevorderen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op via 14 072
(maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur).

Wet- en regelgeving