Steunfonds

Maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers kunnen een beroep kunnen doen op het Coronasteunfonds. Dit fonds is beschikbaar gesteld door de gemeente Heerhugowaard en gemeente Langedijk. Het fonds is bedoeld als aanvulling op bestaande maatregelen van het Rijk en de provincie.

Soorten aanvragen

Individuele organisaties kunnen een aanvraag indienen voor 2 steunsoorten:

  • Exploitatiebijdrage: wanneer er een acuut probleem is in uw exploitatie ten opzichte van uw begroting die u aan het begin van 2020 maakte of wanneer u een liquiditeitsprobleem heeft. Een exploitatiebijdrage is voor maatschappelijke organisaties.
  • Compensatievergoeding: wanneer u geen of slechts gedeeltelijk gebruik gemaakt heeft van een vergunning of van een bij de gemeente gehuurde ruimte.

Vanuit een samenwerkingsverband is er 1 aanvraag mogelijk:

  • Stimuleringsbijdrage: wanneer u met een initiatief komt vanuit 1 of meer sectoren of vanuit een bepaald gebied (bijvoorbeeld een winkelgebied, recreatiegebied, horecagebied). Het gaat hierbij om initiatieven die bijdragen aan een collectieve inzet op het duurzaam, sociaal en economisch herstel van de gemeente. 

Als u niet in aanmerking komt voor 1 van deze bijdragen, dan kan de gemeente eventueel nog maatwerk leveren in uitzonderlijke gevallen. Dit kunt u toelichten in het laatste scherm van het formulier. 

Op de website van Kamer van Koophandel staat een overzicht van de regelingen bij de KvK.

Wij vragen u eerst de voorwaarden te lezen, voordat u het aanvraagformulier invult. De voorwaarden vindt u hieronder. 

Aanvraag indienen