Clienten advies raad (CAR)

De Cliënten Advies Raad (CAR) behartigt de belangen van de inwoners van Heerhugowaard. Specifiek op het vlak van de Wmo en Jeugdwet. De raad onderzoekt hoe (potentiële) cliënten de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening beoordelen. De Cliëntenadviesraad adviseert niet over individuele dossiers of burgers.

Bekijk de verordening CAR