Het Sociaalplein tijdelijk op andere plek

Vanwege werkzaamheden is Het Sociaalplein 21 en 25 juni niet aanwezig in de hal. Trek voor een afspraak een nummertje bij de aanmeldzuil.
Vrijdag 22 juni zijn Het Sociaalplein en externe partners wegens scholing niet aanwezig (ook telefonisch niet bereikbaar).

X

Bestemmingsplan inzien

Het bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente vastlegt wat de bestemming van de grond is. Hier staat bijvoorbeeld in:

  • of er op een bepaalde plek een kantoor of een bedrijf mag komen
  • of uw woning mag worden uitgebreid en zo ja, hoe
  • waar woningen, winkels en wegen zijn toegestaan

Op de website Ruimtelijkeplannen.nl staan alle bestemmingsplannen online.

Naar website ruimtelijke plannen