Dementie

Steeds meer mensen krijgen dementie of komen in contact met mensen met dementie. Denk maar aan mantelzorgers, familie, vrijwilligers bij verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Onze gemeente wil dat mensen met dementie zich zo lang mogelijk thuis voelen. Wij willen dat zij zo goed mogelijk door anderen begrepen en geholpen worden.

Samen met maatschappelijke partners zetten wij ons in om iedereen in de gemeente bewust te laten zijn van dementie in zijn of haar directe leefomgeving. Een dementievriendelijke gemeente maakt het onderwerp bespreekbaar, biedt informatie, traint inwoners of bedrijven en organiseert gepaste zorg.

Samenwerkende partijen

Een dementievriendelijke gemeente maken we samen. Het uitvoeringspogramma ‘Dementievriendelijke samenleving’ is erop gericht om zoveel mogelijk organisaties, ondernemers en inwoners dementievriendelijker te maken. Samen met de onderstaande organisaties zetten wij ons de komende jaren in om ook u te betrekken bij een dementievriendelijke gemeente.