Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is er voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, een beperking of gedragsproblemen. Of omdat de school te ver weg is. U kunt dan vergoeding voor leerlingenvervoer aanvragen. De gemeente bepaalt of uw kind recht heeft op deze vergoeding. 

Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag indienen. Voor het basisonderwijs moet het gaan om een school met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag.

Op het aanvraagformulier en eventuele verklaringen staan persoonlijke gegevens. Daarom is de informatie hiervan niet openbaar. Het aanvraagformulier heeft betrekking op het huidige schooljaar.

Aanvraagformulier 2019 - 2020 (pdf, 91 KB) Aanvraagformulier 2020 - 2021 (pdf, 86 KB)