Donderdag 19 december is het gemeentehuis geopend tot 15.00 uur.

Woningbouw en herinrichting wijken

In Heerhugowaard zijn er altijd projecten op het gebied van nieuwbouw, herinrichting van wijken en ontwikkeling van binnenstedelijke gebieden.

Nieuwbouw in Heerhugowaard

In Heerhugowaard wordt op verschillende plaatsen gebouwd. Zowel in nieuwbouwprojecten als in stadsvernieuwingsprojecten. En in allerlei soorten woningen: huurwoningen, goedkope koopwoningen, appartementen, rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Er zijn ook op verschillende locaties vrije kavels te koop, waar u uw eigen woning kunt bouwen.

Kijk voor meer informatie op de websites van:

Ontwikkeling Stationsgebied

Bekijk de website over het project Ontwikkeling Stationsgebied.

Herinrichting Basserhof

Bekijk het Definitief Ontwerp van de Basserhof (PDF, 337 kB).

Herinrichting Middenweg-Zuid

Bekijk de website over de Herinrichting Middenweg-Zuid

Ontwikkeling Reinderseiland: sociaal economische vitaliteit in De Noord

Voor het voortbestaan van de school, de sportclubs en ander verenigingsleven en economische vitaliteit (bedrijvigheid) is jeugdige aanwas (dus woningbouw) van groot belang.  

Uit een woonwensenenquête uit 2015 (ingevuld door inwoners van De Noord en inwoners daarbuiten) is een woningbouwprogramma samengesteld voor 55 grondgebonden woningen. Dit is een mix van starterswoningen, rijwoningen, tweekappers en kavels.. 

Locatie
Onder de noemer van KODN 2.0 (Kompas op De Noord 2) is onderzocht wat de meest geschikte bouwlocatie zou zijn. Van 3 locaties is uiteindelijk de kassenlocatie De Vries/Entius aan de Plaetmanstraat overgebleven. Deze ligt westelijk van Noordereiland en kreeg de werktitel Reinderseiland. 

Op 16 januari 2018 is de exploitatieovereenkomst met Bot Bouw Initiatief ondertekend in het oude kassencomplex van firma Entius. 

De bestemmingsplanprocedure om de bestemming glastuinbouw te wijzigen in de bestemming ‘wonen’  is in februari 2018 gestart. Hierna kan de grond bouwrijp worden gemaakt en de woningen ontworpen, verkocht en gebouwd. Naar verwachting worden de eerste woningen in 2020 opgeleverd. 

Belangstellenden kunnen zich wenden tot de ontwikkelaar Bot Bouw Heerhugowaard
 

Herinrichting Rivierenwijk

De gemeente heeft samen met bewoners gewerkt aan het ontwerp voor de herinrichting van de Rivierenwijk. Begin 2017 is in uw buurt gestart met het participatieproces voor de herinrichting voor het zuidelijk deel van de Rivierenwijk. Er zijn 3 klankbordgroepen in de wijk actief geweesten er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd in basisschool De Vaart. Op 18 januari werd daar het eindresultaat gepresenteerd van dit participatieproces: het definitieve ontwerp voor de wijk.

Uitstel werkzaamheden

De geplande uitvoering van de werkzaamheden is in 2018 uitgesteld. De reden hiervoor is dat woningen van Woonwaard worden aangesloten op het warmtenet. Door de aanleg van het warmtenet en de herinrichting van de wijk te combineren, wordt de overlast van werkzaamheden kleiner. 

Planning

Welke werkzaamheden er op welk moment plaatsvinden, vindt u op de pagina Bij mij in de straat.

Herinrichting Middenweg Centrumwaard

Het herinrichtingsproject van de Middenweg als wegdeel wordt uitgebreid naar een gebiedsvisie waarin de gehele buurt wordt meegenomen. Een gespecialiseerd team begint nog dit jaar met het vormgeven van deze visie.

Lees binnenkort meer over de nieuwe gebiedsvisie op de website van Middenweg Centrumwaard