Woningbouw en herinrichting wijken

In Heerhugowaard zijn er altijd projecten op het gebied van nieuwbouw, herinrichting van wijken en ontwikkeling van binnenstedelijke gebieden.

Nieuwbouw in Heerhugowaard

In Heerhugowaard wordt op verschillende plaatsen gebouwd. Zowel in nieuwbouwprojecten als in stadsvernieuwingsprojecten. En in allerlei soorten woningen: huurwoningen, goedkope koopwoningen, appartementen, rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Er zijn ook op verschillende locaties vrije kavels te koop, waar u uw eigen woning kunt bouwen.

Kijk voor meer informatie op de websites van:

Vrije kavels in Heerhugowaard

Wilt u graag uw eigen huis ontwerpen en bouwen? Er zijn op verschillende locaties vrije kavels te koop, waar u uw eigen woning kunt bouwen.

Kijk voor meer informatie op de websites van:

Ontwikkeling Stationsgebied

Bekijk de website over het project Ontwikkeling Stationsgebied.

Herinrichting Basserhof

Bekijk het Definitief Ontwerp van de Basserhof (PDF, 337 kB).

Ontwikkeling Reinderseiland: sociaal economische vitaliteit in De Noord

Voor het voortbestaan van de school, de sportclubs en ander verenigingsleven en economische vitaliteit (bedrijvigheid) is jeugdige aanwas (dus woningbouw) van groot belang.  

Uit een woonwensenenquête uit 2015 (ingevuld door inwoners van De Noord en inwoners daarbuiten) is een woningbouwprogramma samengesteld voor 55 grondgebonden woningen. Dit is een mix van starterswoningen, rijwoningen, tweekappers en kavels.. 

Locatie
Onder de noemer van KODN 2.0 (Kompas op De Noord 2) is onderzocht wat de meest geschikte bouwlocatie zou zijn. Van 3 locaties is uiteindelijk de kassenlocatie De Vries/Entius aan de Plaetmanstraat overgebleven. Deze ligt westelijk van Noordereiland en kreeg de werktitel Reinderseiland. 

Op 16 januari 2018 is de exploitatieovereenkomst met Bot Bouw Initiatief ondertekend in het oude kassencomplex van firma Entius. 

De bestemmingsplanprocedure om de bestemming glastuinbouw te wijzigen in de bestemming ‘wonen’  is in februari 2018 gestart. Hierna kan de grond bouwrijp worden gemaakt en de woningen ontworpen, verkocht en gebouwd. Naar verwachting worden de eerste woningen in 2020 opgeleverd. 

Belangstellenden kunnen zich wenden tot de ontwikkelaar Bot Bouw Heerhugowaard
 

Herinrichting Rivierenwijk-Zuid

Kijk voor meer informatie op www.heerhugowaard.nl/rivierenwijk-zuid.

Herinrichting Middenweg Centrumwaard

Het herinrichtingsproject van de Middenweg als wegdeel wordt uitgebreid naar een gebiedsvisie waarin de gehele buurt wordt meegenomen. Een gespecialiseerd team begint nog dit jaar met het vormgeven van deze visie.

Lees binnenkort meer over de nieuwe gebiedsvisie op de website van Middenweg Centrumwaard