Woningbouw en herinrichting wijken

In Heerhugowaard zijn er altijd projecten op het gebied van nieuwbouw, herinrichting van wijken en ontwikkeling van binnenstedelijke gebieden.

Nieuwbouw in Heerhugowaard

In Heerhugowaard wordt op verschillende plaatsen gebouwd. Zowel in nieuwbouwprojecten als in stadsvernieuwingsprojecten. En in allerlei soorten woningen: huurwoningen, goedkope koopwoningen, appartementen, rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Er zijn ook op verschillende locaties vrije kavels te koop, waar u uw eigen woning kunt bouwen.

Kijk voor meer informatie op de websites van:

Ontwikkeling Stationsgebied

Bekijk de website over het project Ontwikkeling Stationsgebied.

Herinrichting Middenweg-Zuid

Bekijk de website over de Herinrichting Middenweg-Zuid

Ontwikkeling Reinderseiland: sociaal economische vitaliteit in De Noord

Voor het voortbestaan van de school, de sportclubs en ander verenigingsleven en economische vitaliteit (bedrijvigheid) is jeugdige aanwas (dus woningbouw) van groot belang.  

Uit een woonwensenenquête uit 2015 (ingevuld door inwoners van De Noord en inwoners daarbuiten) is een woningbouwprogramma samengesteld voor 55 grondgebonden woningen. Dit is een mix van starterswoningen, rijwoningen, tweekappers en kavels.. 

Locatie
Onder de noemer van KODN 2.0 (Kompas op De Noord 2) is onderzocht wat de meest geschikte bouwlocatie zou zijn. Van 3 locaties is uiteindelijk de kassenlocatie De Vries/Entius aan de Plaetmanstraat overgebleven. Deze ligt westelijk van Noordereiland en kreeg de werktitel Reinderseiland. 

Op 16 januari 2018 is de exploitatieovereenkomst met Bot Bouw Initiatief ondertekend in het oude kassencomplex van firma Entius. 

De bestemmingsplanprocedure om de bestemming glastuinbouw te wijzigen in de bestemming ‘wonen’  is in februari 2018 gestart. Hierna kan de grond bouwrijp worden gemaakt en de woningen ontworpen, verkocht en gebouwd. Naar verwachting worden de eerste woningen in 2020 opgeleverd. 

Belangstellenden kunnen zich wenden tot de ontwikkelaar Bot Bouw Heerhugowaard
 

Herinrichting Rivierenwijk

De gemeente heeft samen met bewoners gewerkt aan het ontwerp voor de herinrichting van de Rivierenwijk. Begin 2017 is in uw buurt gestart met het participatieproces voor de herinrichting voor het zuidelijk deel van de Rivierenwijk. Er zijn 3 klankbordgroepen in de wijk actief geweesten er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd in basisschool De Vaart. Op 18 januari werd daar het eindresultaat gepresenteerd van dit participatieproces: het definitieve ontwerp voor de wijk.

De werkzaamheden moeten nog beginnen. Eind 2018 ontvangt u een brief met de globale planning.

Nieuwsbrieven

In de afgelopen periode zijn er nieuwsbrieven rondgestuurd.  Ook in de aanloop naar het onderhoud einde van dit jaar in uw wijk worden  nieuwsbrieven verstuurd.

Wilt u op de hoogte blijven over de werkzaamheden die eind 2018 plaatsvinden? Meld u dan aan voor toezending!

Aanmelden nieuwsbrief