Maaien

In de gemeente wordt 2 keer per jaar het gras gemaaid langs:

  • doorgaande wegen 
  • buitenranden van woonwijken 
  • de waterkanten

Tijdens het maaien worden sommige bermen of delen ervan (bijvoorbeeld rondom bomen of palen) bewust niet gemaaid. Vooral insecten hebben hier baat bij, zij vinden hier voedsel en schuilgelegenheid. Zo bezoeken vlinders en bijen de bloemen om nectar en stuifmeel te halen.