Herinrichting Molenwijk Zuid-Oost

In Heerhugowaard wordt in elke wijk, eens in de 40 jaar, een herinrichting uitgevoerd. Met een herinrichting zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de buitenruimte weer aansluit bij de huidige wensen. Molenwijk Zuid-Oost staat in de planning voor 2022. Het gaat hierbij om de wijk tussen Rustenburgerweg, Amstel, Haringvliet en Oostertochtpad.

Klankbordgroep

Wij willen graag als gemeente samen met de bewoners een ontwerp voor de herinrichting maken. Wij hebben dus geen vooraf opgesteld plan of tekening. Er zijn natuurlijk wel een aantal randvoorwaarden en kaders waaraan het plan voor de herinrichting moet voldoen. Die zullen wij op de digitale bewonersavond op 2 september kort toelichten. Het uitwerken van het plan gebeurt met een klankbordgroep. De klankbordgroep wordt samengesteld uit mensen verspreid over de straten in de wijk. De klankbordgroep heeft maximaal 9 leden (3 per straat). Dit maximum is gesteld om zo ook krachtig en effectief met elkaar te kunnen werken.

Dat wil niet zeggen dat als u niet deelneemt de klankbordgroep u niet wordt betrokken. Dat is ook een taak van de klankbordgroep en er zijn drie momenten om mee te praten:

  • 28 september (avond): Een wijkschouw
  • 7 december (avond): De presentatie voorlopig ontwerp herinrichting
  • 11 januari 2022  (avond): De presentatie definitief ontwerp herinrichting

Wilt u wel meedoen in de klankbordgroep? Lees eerst de handleiding en vul dan het aanmeldformulier in.

Bewonersavond

Donderdagavond 2 september heeft de gemeente een bewonersbijeenkomst georganiseerd voor de bewoners van Molenwijk Zuid-Oost. Het verslag hiervan kunt u downloaden.

Verslag bewonersavond (pdf, 228 KB)

Ideeën, klachten of suggesties

Heeft u een idee of suggestie om mee te nemen bij het ontwerp voor de Molenwijk Zuidoost? Vul dan dit formulier in.

Naar het overzicht