Wijkdeel 3

Overzichtskaart van wijkdeel 3 in Rivierenwijk-Zuid

Planning drainage

Overzicht drainage werkzaamheden

De Rivierenwijk-Zuid krijgt nieuwe drainage. De verwachting is dat het nieuwe systeem de vochtoverlast in de wijk aanzienlijk zal verminderen. De drainage ligt dieper dan de leidingen van het warmtenet. Daarom gaat de drainage eerst in de grond. Daarna volgt de aanleg van het warmtenet. De drainage is in 2019 voor een deel al aangelegd in wijkdeel 3. De planning voor 2020 is als volgt:

  • 10 - 14 februari: parkeerplaats bij Vomar (Uiterwaard). Hier wordt in kleine stukjes gewerkt om parkeerproblemen te beperken.
  • 11-12 maart: parkeerplaats Uiterwaard bij nr. 1D
  • 16-17 maart: parkeerplaats Uiterwaard bij nr. 1 (Vomar)

Een week voordat de drainagewerkzaamheden bij u in de straat beginnen, krijgt u een brief van de aannemer. Zo weet u op tijd wanneer u uw auto eventueel tijdelijk ergens anders moet parkeren. En dat u even niet of minder makkelijk met een auto bij uw huis kunt.