Wijkdeel 2

Overzichtskaart van wijkdeel 2 in Rivierenwijk-Zuid

Planning warmtenet

Van maandag 6 januari tot en met maart 2020 legt HVC een warmteleiding aan in de Dinkel, Spaarne en Gouwe. Eerst wordt de omgeving afgezet met hekwerk. Daarna graven graafmachines een sleuf. De grond die vrijkomt, gaat naar het gronddepot. In de sleuf worden de warmteleidingen aan elkaar gelast tot lange strengen. Vervolgens gaat er zand in de sleuf en wordt de bestrating hersteld. Bewoners die vlakbij de werkzaamheden wonen, ontvangen vooraf een brief met meer informatie.