Herinrichting Centrumwaard

Centrumwaard wordt de komende jaren gemoderniseerd. De wens is om een levendig centrumgebied te realiseren, waar het fijn is om te wonen, winkelen en ontmoeten.

Van gebiedsvisie naar Masterplan

Op 23 maart 2021 is de gebiedsvisie Centrumwaard vastgesteld door de gemeenteraad. Nog voor de zomervakantie gaan we met u aan de slag om deze visie om te zetten in een masterplan. Dit is een uitwerking van concrete plannen, die we ook samen gaan uitvoeren. U bent hierbij van harte uitgenodigd. Want wat is er nu mooier om samen met omwoners, bedrijven en organisaties te bepalen wat belangrijk is voor de toekomst van dit bijzondere stukje Heerhugowaard?

Proces naar gebiedsvisie

In september 2020 is er een participatietraject gestart met 4 digitale bijeenkomsten. Op basis van deze bijeenkomsten zijn de belangrijkste thema’s voor de gebiedsvisie bepaald. Daarna zijn de thema's verder uitgewerkt in "richting gevende uitspraken". Deze zijn gevormd tijdens 5 digitale bijeenkomsten in november en december 2020, door een groot aantal omwoners en ondernemers.

Vanaf 6 januari 2021 hadden omwonenden en ondernemers de mogelijkheid om hun mening te geven over de visie. Dit heeft geleid tot de gebiedsvisie die door de gemeenteraad is vastgesteld.

Foto van de markt in Centrumwaard
Foto van de markt in Centrumwaard

Meer informatie

Heeft u vragen of wil u meer weten over de herinrichting van Centrumwaard? Stuur ons dan een e-mail, via centrumwaard@heerhugowaard.nl. Daarnaast vindt u hieronder meer informatie in diverse documenten over het proces.

Naar het overzicht