Herinrichting Centrumwaard

Centrumwaard wordt de komende jaren gemoderniseerd. De wens is een levendig centrumgebied, waar het fijn is om te wonen, winkelen en ontmoeten.

Geef uw mening als inwoner of ondernemer uit Centrumwaard!

Op 6 januari hebben wij de concept gebiedsvisie Centrumwaard (pdf, 54 MB)  gepresenteerd. Er zijn een aantal keuzes te maken en wij zijn benieuwd naar de voorkeuren van bewoners en ondernemers uit het gebied. Zij hebben op 7 of 8 januari een brief ontvangen met de gegevens om in te kunnen loggen op een speciale website. Als u als inwoner of ondernemer uit Centrumwaard deze brief niet heeft ontvangen kunt u contact met ons opnemen via (centrumwaard@heerhugowaard.nl).

Als u hulp wilt bij het gebruik van de website om uw mening te geven of er de voorkeur aan geeft om schriftelijk uw stem te laten horen, kunt u Harry Mars van de gemeente bellen (14-072) of e-mailen via centrumwaard@heerhugowaard.nl). De handleiding om digitaal te kunnen stemmen kunt u hier vinden: Handleiding Online platform Centrumwaard (pdf, 461 KB) (pdf, 461 kb)

Presentatie 6 januari 2021

Op 6 januari aanstaande om 19:30 uur presenteren wij concept gebiedsvisie Centrumwaard. 
De gegevens om aan deze digitale bijeenkomst deel te nemen vindt u hier:

Proces tot nu toe

De afgelopen maanden hebben inwoners en ondernemers met ondersteuning van de gemeente de bouwstenen geleverd voor de concept gebiedsvisie Centrumwaard. Een plan voor een bruisend centrumgebied, waar het fijn is om te wonen, winkelen en ontmoeten.
We zijn samen begonnen om de belangrijke thema’s te benoemen. Daarna hebben we de thema’s verder uitgewerkt. De gemeente heeft op basis hiervan de concept gebiedsvisie gemaakt.

Terugblik digitale startbijeenkomsten

Eind september is er een participatietraject gestart met 4 digitale bijeenkomsten. Op basis hiervan zijn de belangrijkste thema’s voor de concept visie bepaald.

De volledige verslagen van deze gesprekken kunt u nalezen. De eerste opbrengst van de startbijeenkomsten is ook weergegeven op deze tekening (pdf, 1,33 MB)

In november en december hebben een groot aantal bewoners en ondernemers in vijf digitale bijeenkomsten de thema’s verder uitgewerkt in “richting gevende uitspraken”, de bouwstenen voor de concept gebiedsvisie per thema. De terugkoppeling van de themabijeenkomsten kunt u nalezen.

Na 6 januari kunt u de concept visie hier vinden en hebben inwoners en ondernemers uit het gebied de mogelijkheid om tot en met 21 januari online hun mening te geven over de visie en de verschillende onderdelen daarvan. Bovendien zijn er nog een aantal keuzes te maken en wij zijn benieuwd naar hun voorkeuren. Rond 6 januari ontvangen zij van ons een brief met een code om in te kunnen loggen op een speciale website waar zij hun mening kunnen geven. 

Als u hulp wilt bij het digitaal stemmen dan kunt u contact met ons opnemen. Wie er de voorkeur aan geeft om schriftelijk zijn of haar stem te laten horen kan Harry Mars van de gemeente bellen (14-072) of e-mailen (centrumwaard@heerhugowaard.nl). Wij zorgen er dan voor dat u dat schriftelijk kunt doen. 

Uitvoering

De visie wordt naar verwachting eind maart voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna gaan we samen aan de slag om de visie om te zetten in concrete plannen die we ook samen gaan uitvoeren. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd om aan deel te nemen.

Wat  is nu mooier om met bewoners, ondernemers, organisaties en vastgoed eigenaren uit alle straten en buurten van Centrumwaard samen te bepalen wat belangrijk is voor de toekomst van dit bijzondere stukje Heerhugowaard. Het gaat dus over jouw en uw eigen straat of wijk!

Heeft u vragen of wil u meer weten? Stuur ons een mail.

Documenten en meer informatie

Naar het overzicht