Herinrichting Centrumwaard

Denk, praat en doe mee voor de toekomst van Centrumwaard. 

Samen werken aan een levendig centrumgebied, waar het fijn is om te wonen, winkelen en ontmoeten. 

Wij zijn benieuwd naar jullie ideeën! 

Ja, want wat is nu mooier om met mensen uit alle straten en buurten van Centrumwaard samen te bepalen wat belangrijk is voor de toekomst van dit bijzondere stukje Heerhugowaard. Het gaat dus ook over jouw en uw straat of wijk, zie het kaartje. En ook dat is maar een getekende lijn, die alle kanten op kan schuiven! 

Op basis van een steekproef hebben wij mensen uitgenodigd om mee te praten. Maar wij kunnen ons voorstellen dat er meer inwoners, ondernemers of andere belangstellenden zijn die ideeën hebben en hierover met elkaar in gesprek willen gaan. Daarom bent u allen van harte uitgenodigd om mee te doen.

Helaas is het nu niet mogelijk elkaar te ontmoeten tijdens een groot evenement. Daarom organiseren wij meerdere digitale bijeenkomsten. Wie het moeilijk vindt online mee te doen, willen we graag daarbij helpen. We vinden samen een oplossing, want we vinden het belangrijk dat iedereen die is uitgenodigd, ook mee kan doen.

Doe mee!

Data

Sluit aan bij een van deze online bijeenkomsten, er is nog plaats op:

  • Woensdag 30 september om 15:00 uur
  • Donderdag 1 oktober om 19:30 uur
  • Vrijdag 2 oktober om 15:00 uur

Het duurt ongeveer 2,5 uur.

Aanmelden

Aanmelden en/of meer informatie? Mail naar centrumwaard@heerhugowaard.nl.

Geef aan welke 2 momenten de voorkeur hebben.

U geeft aan wat belangrijk is

In de sessies bepaalt u welke onderwerpen belangrijk zijn voor het gebied en de gebiedsvisie. Dat kan van alles zijn. Zoals bereikbaarheid en parkeren, ontmoeten en spelen, groen en inrichting openbare ruimte, maar ook de gebouwde omgeving en voorzieningen. U bepaalt samen de onderwerpen en denkt met elkaar na wat ervoor nodig is om deze waar te maken.

Deze onderwerpen worden daarna door deelnemers in groepen verder uitgewerkt in oktober en november. Daarna worden de uitgewerkte onderwerpen aangeboden aan de gemeenteraad als een gebiedsvisie voor Centrumwaard. U kunt aan elke stap van dit proces meedoen, en u kunt het proces met de resultaten van de sessies ook volgen op deze pagina.

Uitvoering

In 2021 gaan we samen verder om van de ideeën plannen te maken die we ook samen gaan uitvoeren.

Werkgroep democratische interactie en participatie (DIP)

René Schoemaker (voorzitter werkgroep Democratische Interactie en Participatie)

De sessies zullen worden begeleid door de werkgroep democratische interactie en participatie (DIP). Deze bestaat uit gemeenteraadsleden. René Schoemaker, voorzitter werkgroep Democratische Interactie en Participatie, heeft er veel vertrouwen in dat de wijze waarop de participatie is georganiseerd bij het project Centrumwaard leidt tot goede plannen. "Als je de kennis en ervaring gebruikt van zoveel omwonenden, organisaties en ondernemers, dan kan het niet anders dan tot een goed resultaat leiden."

De gemeenteraadsleden hebben een andere rol dan gebruikelijk. Schoemaker: "Gebruikelijk is dat wij een opdracht geven aan het college en dan moeten afwachten tot welke plannen het college komt. Nu zitten wij er tijdens het proces met onze neus bovenop, we kijken mee en leiden de sessies, zonder dat we invloed uitoefenen op het eindresultaat."

Wethouder Annette Groot

Annette Groot (projectwethouder)

"Centrumwaard vormt het gebied rondom het historische lint aan de Middenweg, wat aan beide zijden is uitgegroeid tot een gevarieerde wijk met verschillende functies. Het rioolstelsel in een deel van de wijk is verouderd en wordt vervangen. De Middenweg wordt na vervanging van het riool ook helemaal opnieuw ingericht. Met inwoners en ondernemers zijn al veel gesprekken gevoerd over de herinrichting van deze weg en het ontwerp hiervoor. We realiseerden ons dat hierbij verschillende belangen spelen en dat een wijziging van de verkeerssituatie ook gevolgen heeft voor zijwegen en omliggende buurten. Tijdens die gesprekken zijn veel zaken aan de orde gekomen en ook veel nuttige aandachtspunten benoemd, die wij hebben genoteerd en zullen meenemen in dit traject. Ook zijn er verschillende initiatieven in Centrumwaard voor opwaardering van de omgeving die wij graag verder willen helpen. Wat wij daarbij wel belangrijk vinden, is dat inwoners en ondernemers van Centrumwaard samen nadenken over de toekomst van Centrumwaard. En dat zij ook samen bepalen welke onderwerpen zij daarbij belangrijk vinden, zodat plannen voor herinrichting en herontwikkeling daarop gebaseerd kunnen worden. Op die manier werken we samen aan een mooie toekomst voor Centrumwaard. Ik ben dan ook blij dat eind september gestart wordt met een participatietraject, waarin inwoners, ondernemers en belangstellenden samen gaan werken aan een gebiedsvisie voor Centrumwaard.” 

Wethouder John Does

Wethouder John Does (democratische vernieuwing)

"Als college willen we zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven om aan te geven wat zij belangrijk vinden en samen met ons de gebiedsvisie te maken. En daar stopt het niet. We willen het hele traject tot en met de realisatie van de plannen samen oppakken.
We willen dat zonder al teveel regels vooraf doen. Er zijn natuurlijk wel wettelijke regels waaraan we ons moeten houden en maatschappelijke opgaven waar we vorm aan willen geven. Op het gebied van milieu, geluid en veiligheid bijvoorbeeld. Maar we willen het niet dichttimmeren met allerlei randvoorwaarden vooraf. We zijn nog in gesprek met de gemeenteraad om samen te bepalen hoe groot de ruimte is.
Voor de online sessies worden inwoners en ondernemers door middel van loting uitgenodigd. We zorgen voor een afspiegeling van de wijk. Daarnaast is het voor iedereen via de projectwebsite altijd mogelijk om zaken aan te dragen, mee te doen en inbreng te leveren."

Documenten en meer informatie

Hieronder vindt u links naar documenten die gaan over dit proces.

Naar het overzicht