Herinrichting Centrumwaard

Centrumwaard wordt de komende jaren gemoderniseerd. De wens is om een levendig centrumgebied te realiseren, waar het fijn is om te wonen, winkelen en ontmoeten.

Van gebiedsvisie naar masterplan: het ontwerpfestival Centrumwaard

Bewoners, winkeliers en vastgoedpartijen en de gemeente hebben met elkaar op 13 juni in een ontwerpfestival samengewerkt om de gebiedsvisie uit te werken in het masterplan Centrumwaard.

In verschillende werksessies zijn de richtinggevende uitspraken en de uitgangspunten van de gebiedsvisie verder ingevuld en concreter gemaakt. Hierbij was met name veel aandacht voor verkeer; de veiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en parkeren.

De belangrijkste concrete uitspraken om te komen tot een uitnodigende buurt met een uniek bruisend dorpscentrum zijn:

  • Dorps: impuls naar dorpse kwaliteit!
  • Aandacht voor sociale veiligheid
  • Opdeling Raadhuisplein in 3 velden (verblijfsgebied, groen/parkeergebied, parkeergebied)
  • Behoud ruimte voor evenementen op het Raadhuisplein
  • Verbeter de uitstraling van het plein
  • Zorg voor zichtbaarheid/uitnodigende uitstraling Raadhuisplein
  • Trek het profiel van de Sportlaan door op de Raadhuisstraat
  • De detailhandel concentreren en zorg bij leegstand voor een nieuwe functie
  • Zorg voor vergroenen
  • Sportvelden, het groene hart van de wijk

Digitale presentatie ontwerpfestival

Op basis van de uitkomsten van het ontwerpfestival is door stedenbouwkundig bureau BuroURSEM een eerste schetsontwerp opgesteld. Dit schetsontwerp is op 8 juli digitaal gepresenteerd. De presentatie kunt u downloaden (pdf, 5.39 MB).

Het concept schetsontwerp was volgens de aanwezigen een goede weergave van de uitkomsten van het ontwerpfestival. Het concept wordt nu verder uitgewerkt en waar nodig zullen er nog aanvullende onderzoeken worden gedaan. 

In september 2021 worden de resultaten van deze onderzoeken en de verdere uitwerking weer gedeeld en gaan we verder met de gesprekken hoe we met elkaar zorgen voor een bruisend Centrumwaard.

Doel is om het masterplan en stedenbouwkundig schetsontwerp op 26 oktober ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Veel dank aan alle inwoners, ondernemers en vastgoedpartijen die keer op keer enthousiast en gemotiveerd van de partij zijn!

Foto van de markt in Centrumwaard
Foto van de markt in Centrumwaard

Meer informatie

Naar het overzicht