Herinrichting Centrumwaard

Centrumwaard wordt de komende jaren gemoderniseerd. De wens is een levendig centrumgebied, waar het fijn is om te wonen, winkelen en ontmoeten.

Online themabijeenkomsten

De afgelopen twee maanden hebben inwoners en ondernemers met ondersteuning van de gemeente al een mooie start gemaakt om te komen tot een gebiedsvisie. Met elkaar zijn belangrijke thema’s benoemd die onderdeel worden van die visie. 

Voor de invulling van de thema’s, de uitwerking, organiseren we 5 online bijeenkomsten. Alle bijeenkomsten starten om 19:30 uur (inloop 19:00 uur) en duren tot uiterlijk 21:45 uur.

Voor deze bijeenkomsten maken wij gebruik van het programma Zoom. In de Zoom-handleiding (pdf, 419 KB) wordt beschreven hoe u Zoom gebruikt.

Aanmelden

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze ontmoetingen. Per bijeenkomst staat één thema centraal. U kunt zich tot 17 november aanmelden door een mail te sturen. Daarna ontvangt u de benodigde informatie.

Woensdag 18 november: Centrumwaard, een prettige wijk om te wonen

 • Hoe zorgen we voor woningen voor alle groepen in de wijk? 
 • Hoe zorgen we dat voorzieningen aansluiten op de behoeften?
 • Hoe zorgen we voor een goede mix van wonen en werken?
 • Hoe zorgen we voor een aantrekkelijke woonomgeving?

Donderdag 19 november: Centrumwaard, een economisch divers gebied voor ondernemers

 • Hoe zorgen we voor een balans tussen wonen en winkelen? 
 • Hoe gaan we om met parkeerruimte?
 • Hoe versterken we het winkelaanbod? 
 • Hoe gaan we om met vrijkomende (winkel)panden?woensdag 25 november 

Woensdag 25 november: Bereikbaar en veilig Centrumwaard

 • Hoe houden we onze wijk bereikbaar? 
 • Hoe lossen we verkeersdrukte en te hard rijden op? 
 • Hoe maken we het gebied veilig voor alle weggebruikers? 
 • Hoe gaan we om met parkeerdruk?

Donderdag 26 november: Centrumwaard, een wijk met een aantrekkelijke uitstraling 

 • Hoe zorgen we voor een toegankelijke en prettige openbare ruimte? 
 • Hoe versterken we de dorpse sfeer? 
 • Hoe gaan we verpaupering tegen?

Woensdag 2 december: Samen verbonden en betrokken in Centrumwaard

 • Hoe verbinden we alle partijen in het gebied? 
 • Hoe versterken we het dorpsgevoel en de sociale cohesie? 

Terugblik digitale startbijeenkomsten

Eind september is er een participatietraject gestart met 4 digitale bijeenkomsten. Er is door de deelnemers veel aangedragen waarom het belangrijk is dat Centrumwaard een vitaal centrum wordt, wat daar voor nodig is en hoe zij daarin zelf ook een rol kunt spelen. Eén van de belangrijkste suggesties ‘dat we het samen moeten doen’ onderschrijven wij van harte. We willen samen; inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente en andere betrokkenen werken aan een vitaal Centrumwaard. Daarin waren de digitale startbijeenkomsten een mooi en waardevol begin.

Op deze bijeenkomsten zijn 3 vragen aan de deelnemers gesteld:

 1. Waarom is een vitaal Centrumwaard belangrijk?
 2. Wat is er nodig voor een vitaal Centrumwaard?
 3. Wat kunt u daaraan bijdragen?

De volledige verslagen van deze gesprekken kunt u vinden op onze website. De eerste opbrengst van de startbijeenkomsten is ook weergegeven op deze tekening (pdf, 1,33 MB). Graag nodigen wij alle inwoners en ondernemers in het plangebied, uit om te kijken of u zich hier in herkent. Misschien heeft u nog aanvullingen of andere ideeën hierop en dat willen we graag van u weten! Geef het direct aan ons door.

Uitvoering

In 2021 gaan we met elkaar verder om van de ideeën plannen te maken die we ook samen gaan uitvoeren.

Wat  is nu mooier om met bewoners, ondernemers, organisaties en vastgoed eigenaren uit alle straten en buurten van Centrumwaard samen te bepalen wat belangrijk is voor de toekomst van dit bijzondere stukje Heerhugowaard. Het gaat dus over jouw en uw eigen straat of wijk!   

Heeft u vragen of wil u meer weten? Stuur ons een mail.

Documenten en meer informatie

Naar het overzicht