Schetsplan (vooroverleg bouwplan)

Met een schetsplan (of vooroverleg bouwplan) vraagt u advies aan over de haalbaarheid van uw bouwplan. Deze wordt getoetst aan het bestemmingsplan. De gemeente beoordeelt ook of het schetsplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Voordat u bouwkundige tekeningen laat maken is het zinvol hierover eerst een afspraak te maken. Dat scheelt u misschien veel werk en onnodige kosten.

Bespreken

Langskomen op het gemeentehuis is tijdelijk niet meer mogelijk. Bel 14 072 (van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur) om uw plannen te bespreken.