Rioolaansluiting aanvragen

Een gebouw met een afvoer voor vuilwater moet zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. Hemelwater wordt, als het niet anders kan, ook op de gemeentelijke riolering aangesloten. De gemeente voert deze werkzaamheden vanaf de erfgrens uit. De kosten zijn voor u als aanvrager.

Het is NIET toegestaan zelf een aansluiting te maken.

Voor tijdelijke voorzieningen (keet, bronnering, toiletwagen) moet u ook een rioolaansluiting aanvragen.

Rioolaansluiting aanvragen