Duurzaam verbouwen en wonen

U kunt zonder veel moeite uw woning duurzamer en zuiniger maken. Hiervoor zijn landelijk subsidies en leningen beschikbaar. Bekijk deze op de website Vindsubsidies.nl, voor inwoners, stichtingen en verenigingen.

Kijk op Vindsubsidies.nl