Bouwtoezicht en handhaving

Zodra u een bouwvergunning heeft gekregen, kunt u starten met (ver)bouwen. Meld de start van de bouw of sloop minimaal 2 dagen van tevoren aan bij bouwtoezichthouder van de afdeling Handhaving. 

Als vergunninghouder bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van de (ver)bouw- of sloopwerkzaamheden. Zorg ervoor dat er veilig en volgens de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit wordt gewerkt. Houd ook rekening met aandachtspunten uit de vergunning.