Planschade

Wanneer door een planologische maatregel uw woning in waarde daalt, of uw inkomen vermindert, is er sprake van planschade. De gemeente kan besluiten deze schade te vergoeden. In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) leest u meer over wat in aanmerking komt voor planschadevergoeding.

Wet ruimtelijke ordening