WhatsApp Buurtpreventie

In een aantal wijken in Heerhugowaard is een (WhatsApp) buurtpreventiegroep actief. Dit is een initiatief van bewoners uit deze wijken. De buurtpreventiegroepen zijn opgericht om de veiligheid in onze wijk te vergroten. Dit gebeurt door op (elkaar) te letten en de politie te informeren als zich een verdachte situatie voordoet.

  Mail naar Buurtpreventie Heerhugowaard Over aansluiten bij en opzetten van een WhatsApp-groep

  Wat doet een (WhatsApp) buurtpreventiegroep?

  In de WhatsApp groepen kunnen onveilige situaties worden gemeld. Door deze meldingen verscherpt het toezicht op inbraken, overlast etc. De politie krijgt steeds vaker bruikbare informatie zoals een signalement of kenteken door de buurtpreventiemeldingen. Onderzoek heeft aangetoond dat in wijken waar een WhatsApp buurtpreventiegroep actief is, het aantal inbraken met 50% is verminderd.

  Naast de Whatsapp groepen hebben meerdere wijken ook een besloten Facebook-pagina, waar minder urgente meldingen en tips worden gedeeld met betrekking tot de veiligheid in de wijk.

  In welke wijken is een buurtpreventiegroep actief?

  In het overzicht ziet u welke wijken er zijn met actieve buurtpreventiegroepen. Of bekijk hieronder de lijst met wijken:

  • Bomenwijk
  • Butterhuizen
  • Butterhuizen / Monniksrob
  • Butterhuizen / Keizerfazant
  • De Draai
  • De Noord
  • De Wende
  • Edelstenenwijk
  • Edelstenenwijk / Straalsteen
  • Heemradenwijk
  • Huygenhoek (deels)
  • Molenwijk
  • Molenwijk / Weidemolen
  • Molenwijk / Poldermolen
  • Oostertocht
  • Oostertocht noordoost
  • Planetenwijk
  • Recreatiewijk / Travalje
  • Recreatiewijk / Sportlaan
  • Rivierenwijk
  • Schilderswijk
  • Schilderswijk / C. Fabritiuspark
  • Schrijverswijk
  • Schrijverswijk / TopNaefflaan
  • Stad van de Zon
  • Veenhuizen
  • Zuidwijk / Steigerdijk (en omstreken)

  Wilt u zich inzetten voor veiligheid in uw wijk?

  NIet elke wijk in Heerhugowaard heeft een (WhatsApp) buurtpreventiegroep.

  Wilt u meer informatie over buurtpreventiegroepen? Wilt u zich aanmelden voor de buurtpreventiegroep in uw wijk? Of wilt u zelf een (WhatsApp) buurtpreventiegroep in uw wijk opzetten?

  Mail naar buurtpreventiehhw@outlook.com.