Luchtfoto van Westpoort en De Scheg in Heerhugowaard

Gebiedsontwikkeling Westpoort

Gebiedsontwikkeling Westpoort

Gemeente Heerhugowaard werkt de komende jaren aan de inrichting van Westpoort, het open veld naast bedrijventerrein Beveland en woonwijk Butterhuizen. 

Westpoort bevindt zich aan de westzijde van Heerhugowaard. Het plangebied wordt begrensd door de spoorlijn Amsterdam - Den Helder in het noorden, de N242 (De Scheg) in het westen, de Westtangent in het zuiden en de Abe Bonnemaweg in het oosten. Westpoort is gemeentelijk eigendom en is op dit moment in gebruik als grasland en akker. De locatie was een paar jaar geleden in beeld als locatie voor het nieuwe ziekenhuis van de Noordwest Ziekenhuisgroep als vervanging van het voormalig Medisch Centrum Alkmaar. Deze plannen vonden wegens financiële redenen geen doorgang.
Westpoort grenst aan De Scheg dat eigendom is van BPD, het voormalige Bouwfonds. Op een deel van De Scheg wordt gestart met woningbouw, plannen voor de rest van het gebied liggen nog open. De gemeente en BPD willen samen met de provincie onderzoeken wat de mogelijkheden voor het gebied zijn.

Uitgangspunten

Bij het vaststellen van de gebiedsvisie wordt gekeken naar de samenhang met andere ontwikkelingen, zoals de verwevenheid van infrastructuur met De Scheg en de woonfuncties, voorzieningen en mobiliteit in het Stationsgebied Dijk en Waard. Daarnaast is bereikbaarheid een belangrijk onderwerp.         

Denk mee 

Aan inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden de vraag om mee te denken over de invulling van het gebied om samen tot een toekomstperspectief te komen. Ideeën kunnen gedeeld worden via een vragenlijst en een online toekomstgesprek dat plaatsvindt op maandag 8 februari. 

Participatietraject

Het doel is om voor de zomer van 2021 de eerste stappen te zetten naar een droombeeld. Inwoners en ondernemers worden gevraagd mee te denken over de invulling van het gebied middels een vragenlijst en online toekomstgesprek. Hierna volgen verdiepende gesprekken met verschillende groepen belanghebbenden waarbij ingezoomd wordt op thema’s als wonen, bereikbaarheid en werken. De uitkomsten worden in juli 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 

Naar het overzicht