Luchtfoto van Westpoort en De Scheg in Heerhugowaard

Gebiedsvisie Westpoort

Gemeente Heerhugowaard werkt de komende jaren aan de inrichting van Westpoort, het open veld naast bedrijventerrein Beveland en woonwijk Butterhuizen. Het plangebied is eigendom van de gemeente en is op dit moment in gebruik als grasland en akker.

Westpoort kwam een aantal jaar geleden in aanmerking als locatie voor het nieuwe ziekenhuis van de Noordwest Ziekenhuisgroep, ter vervanging van het voormalig Medisch Centrum Alkmaar. Deze plannen vonden vanwege financiële redenen geen doorgang.

Ligging

Het plangebied bevindt zich aan de westzijde van Heerhugowaard. Westpoort wordt begrensd door de spoorlijn Amsterdam - Den Helder in het noorden, de N242 (De Scheg) in het westen, de Westtangent in het zuiden en de Abe Bonnemaweg in het oosten. Op een deel van De Scheg, eigendom van Gebiedsontwikkelaar BPD, wordt gestart met woningbouw. Plannen voor de rest van het gebied liggen nog open. De gemeente en BPD willen samen met de provincie onderzoeken wat de mogelijkheden voor het gebied zijn.

Uitgangspunten

Bij het vaststellen van de gebiedsvisie wordt gekeken naar de samenhang met andere ontwikkelingen, zoals de verwevenheid van infrastructuur met De Scheg en de woonfuncties, voorzieningen en mobiliteit in het Stationsgebied Dijk en Waard. Daarnaast is bereikbaarheid een belangrijk onderwerp.

Toekomstgesprek

Aan inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden werd gevraagd om mee te denken over de invulling van het gebied, om samen tot een toekomstperspectief te komen. Ideeën werden gedeeld tijdens een online toekomstgesprek op 8 februari 2021 en via een online vragenlijst. De resulaten hiervan werden verwerkt in een kansenkaart.

Participatietraject

Het doel is om voor de zomer van 2021 de eerste stappen te zetten naar een droombeeld. Na de vragenlijst en het toekomstgesprek worden verdiepende gesprekken gevoerd met verschillende groepen belanghebbenden. Hierbij ligt de nadruk op thema’s als wonen, bereikbaarheid en werken. De uitkomsten worden in juli 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Naar het overzicht