Werk aan de weg

Weten waar wegen zijn afgesloten of waar verkeershinder is? Bekijk de overzichtskaart via de rode knop. Of bekijk het overzicht hieronder.

Overzichtskaart Tip: pas linksboven de datum aan als u de wegafsluitingen in de nabije toekomst wilt bekijken.

De Noord

Plaetmanstraat: 6 januari 07.00 uur - 31 januari 18.00 uur

Overzicht van werkzaamheden in de Plaetmanstraat

In verband met aanleg van stadsverwarming is een deel van de Plaetmanstraat afgesloten. Er is een omleiding ingesteld. 

Rivierenwijk