Werk aan de weg

Weten waar wegen zijn afgesloten of waar verkeershinder is? Bekijk de overzichtskaart via de rode knop. Of bekijk het overzicht hieronder.

Overzichtskaart Tip: pas linksboven de datum aan als u de wegafsluitingen in de nabije toekomst wilt bekijken.

Doorgaande wegen

N242 Provincialeweg: 21 november 09.00 - 15.00 uur

In verband met het vervangen van lichtmasten is een rijstrook op de N242 Provincialeweg bij de rotonde in beide richtingen afgesloten.

Rivierenwijk

Stadshart

Koraal: 25 november 7.00 uur - 29 november 17.00 uur

In verband met rioleringswerkzaamheden is een deel van de Koraal dicht voor auto's. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang.