Waar breng ik mijn afval?

In Heerhugowaard kunt u huishoudelijk afval op verschillende plekken kwijt. Bijvoorbeeld thuis, bij een van de milieuparkjes, bij supermarkten en winkelcentra of bij de Gemeentewerf.

Thuis

Het grootste deel van de afval uit onze wereld bestaat uit huishoudelijk afval. Vaak is dit verpakkingsmateriaal. Dit afval kunt u thuis gemakkelijk scheiden. De gemeente maakt voor het inzamelen van afval aan huis onderscheid tussen laagbouw- en hoogbouwwoningen.

Laagbouw

Bewoont u een laagbouwwoning, dan krijgt u een rolcontainer aan huis. De grijze bak is voor restafval, de groene bak is voor Groente-, Fruit- en Tuinafval en etensresten. Vanaf december krijgt u ook oranje bak voor Plastic, Metaal (Blik) en Drankkartons.

Alle rolcontainers voor eens per 2 weken geleegd. Eén keer per maand halen verenigingen in de wijken oud papier en karton op, kijk hiervoor op de pagina Oud papier en karton.

Hoogbouw

Als bewoner van een hoogbouwwoning kunt u uw afval kwijt in een ondergrondse container in de buurt. Voor Plastic, Metaal (Blik) en Drankkartons kunt u terecht bij de bakken rondom supermarkten en winkelcentra en de gemeentewerf (zie verder op deze pagina).

Eén keer per maand wordt in de wijken oud papier en karton ingezameld, kijk hiervoor op de pagina Oud papier en karton.

Wanneer wordt welke container geleegd?

Op de afvalkalender kunt u zien wanneer welke container geleegd wordt. U kunt daar ook een app downloaden en instellen dat u een notificatie krijgt welke bak u aan de straat moet zetten.

Milieuparkjes

Voor overig huishoudelijke afval kunt u terecht bij de milieuparkjes. Deze parkjes zijn te vinden bij verschillende (ontsluitings)wegen van en naar de wijken en rondom supermarkten en winkelcentra. Hier zijn containers te vinden voor: glas, oud papier en karton, PMD: Plastic, Metaal (Blik) en Drankkartons en ook voor textiel.

Het gaat om:

 • A.C. op 't Landtplantsoen
 • Brandpunt
 • Gele Lishof
 • Roze Flamingo
 • Uiterwaard
 • Middenwaard
 • Ooster Vlaerdinge
 • Hortensialaan
 • Raadhuisplein
 • Van Goghstraat
 • Brouwersgracht

Milieuparkjes zonder PMD

In een aantal wijken zijn kleinere Milieuparkjes te vinden. Hier staan geen bakken voor PMD-afval, wel voor: glas, oud papier en karton en en textiel. Het gaat om:

 • H. Henriquez Pimenteltuin
 • Lotte Beesedijk
 • Gele Varaan
 • Haringvliet
 • Geul
 • Robijn
 • Jupiterlaan
 • Cornusplantsoen
 • Van Eedenstraat
 • Middenweg - Genestetlaan
 • Saenredamlaan
 • De Zeis
 • Rozenhoutstraat

Bij supermarkten en winkelcentra

Bij winkelcentra en alle* grotere supermarkten in onze gemeente zijn bakken te vinden voor: glas, textiel, oud papier en karton en plastic, metaal (blik) en drankkartons.

*Bij de Aldi supermarkt in ’t Kruis staan alleen containers voor glas.
*Buiten bij de Jumbo staan geen containers, in de winkel zelf zijn wel mogelijkheden om een aantal afvalstromen te scheiden.

Gemeentewerf

Bij de gemeentewerf kunt u terecht voor al uw huishoudelijk afval en voor grof afval. Op de pagina Gemeentewerf is te vinden voor welk afval u daar terecht kunt en wanneer de werf geopend is.