Vrijwilligersverzekering

Maar liefst 25% van alle Nederlanders doet een vorm van vrijwilligerswerk. De gemeente wil niet het risico lopen dat organisaties en hun vrijwilligers onvoldoende of niet verzekerd zijn. Daarom heeft de gemeente een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten.

Handige links

Op de website www.hetsociaalplein.nl vindt u meer informatie over vrijwilligerswerk.

Op de website www.metelkaarinhhw.nl vindt u meer informatie over het VrijwilligersPunt.

 

Wanneer bent u vrijwilliger?

Definitie: 'U wordt als vrijwilliger beschouwd als u in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend'.

Wie is verzekerd?

 • Iedere vrijwilliger die actief is voor een organisatie gevestigd in de gemeente Heerhugowaard. Er vindt geen registratie plaats.
 • De verzekering geldt ook bij eenmalige activiteiten.
 • De verzekering geldt deels ook voor mantelzorgers. Zij zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid, tegen ongevallen en tegen schade aan/verlies van persoonlijke eigendommen.
 • Geheel uitgesloten zijn: vrijwillige politie en vrijwillige brandweer.

Wat is verzekerd?

U bent als vrijwilliger (en als vrijwilligersorganisatie) tijdens uw werk als vrijwilliger verzekerd voor:

 • Ongevallen en persoonlijke eigendommen
 • Aansprakelijkheid vrijwilliger
 • Aansprakelijkheid rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Verkeersaansprakelijkheid rechtspersonen
 • Rechtsbijstand

Meer informatie over de verzekerde bedragen en polisvoorwaarden vindt u in de vrijwilligerspolis

Download vrijwilligerspolis (PDF, 1,7 MB).

Wat u moet doen bij schade

In geval van schade moet u een schadeaangifteformulier invullen en opsturen of mailen naar Raetsheren van Orden B.V. (voor adres: zie formulier). Deze verzekeringsmakelaar regelt de vrijwilligersverzekering voor de gemeente Heerhugowaard.

Download schadeformulier(PDF, 224 kB)

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met:

Raetsheren van Orden te Alkmaar
Telefoon: 072 541 41 51

Website: www.rhvo.nl.
E-mailadres: home@rhvo.nl
 

Vrijwilligers en Arbo

Ook voor organisaties die werken met vrijwilligers, is het belangrijk een arbobeleid te hebben. Net als in reguliere bedrijven en organisaties zou regelmatig een risico-inventarisatie gehouden moeten worden. Gewoon met een checklist langs alle werkplekken gaan om te kijken hoe de werksituatie ter plekke is. Hierop moet een plan van aanpak gemaakt worden.

 • Wat moet er gebeuren om de arbeidsomstandigheden op een goed peil te krijgen
 • hoe gaan we dat doen en wanneer?
 • Vervolgens moet dit plan regelmatig worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Vrijwilligers die vragen of klachten hebben over hun arbeidsomstandigheden, zouden eens kunnen informeren naar het arbobeleid van de organisatie. En als dit er niet is, is het wellicht een goede aanleiding om ervoor te zorgen dat het er komt.

Kilometervergoeding voor vrijwilligers

Kilometerkosten die gemaakt worden voor het vrijwilligerswerk, kunnen altijd worden vergoed. Voor betaalde werknemers geldt hier een belastingvrije voet, maar die is voor vrijwilligers niet van toepassing. Organisaties kunnen zelf, in overleg, de hoogte van de kilometervergoeding bepalen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de daadwerkelijke kilometerkosten en de hoogte van de totale onkostenvergoeding die de vrijwilliger ontvangt (dit zijn de reiskosten plus alle andere gemaakte kosten).

Als deze totale onkostenvergoeding meer is dan 20 euro per week of 700 euro per jaar, dan moet de kilometervergoeding worden onderbouwd. Als er geen onderbouwing is, kan de belastingdienst de vergoeding als betaling zien. Voor vrijwilligers betekent dit dat voor het niet-onderbouwde deel van de kilometervergoeding een IB 47-formulier moet worden ingevuld.

Verder zal de vrijwilliger de vergoeding bij zijn jaarlijkse belastingaangifte moeten vermelden als inkomen. Als de onkostenvergoeding beneden de genoemde bedragen blijft, zal de belastingdienst niet toetsen.