Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Vrijwilligersverzekering

De gemeente heeft een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Dit betekent dat alle vrijwilligers in gemeente Heerhugowaard automatisch en kosteloos verzekerd zijn.

Schadeformulier downloaden (Word, 76 kB) Verzend of mail het formulier naar het (e-mail)adres op het formulier.

Wanneer bent u vrijwilliger?

De vrijwilliger is iemand die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Welke groepen vrijwilligers vallen onder de verzekering?

 • Vrijwilligers en maatschappelijke stagiaires die actief zijn voor een organisatie gevestigd in de gemeente Heerhugowaard. Er vindt geen registratie plaats.
 • Mantelzorgers zijn deels verzekerd: mantelzorgers zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid, tegen ongevallen en tegen schade aan/verlies van persoonlijke eigendommen.
 • Vrijwillige politie en vrijwillige brandweer zijn geheel uitgesloten zijn.

Let op! De verzekering geldt ook bij eenmalige activiteiten.

Wat moet u doen als u schade heeft?

Controleer eerst of u de schade kan melden op uw eigen verzekering of op de verzekering van de organisatie.

 • Kan dat? Dan meldt u de schade bij die verzekeraar.
 • Kan dat niet? Dan meldt u de schade bij de gemeente door het schadeformulier te downloaden en op sturen. 

Let op! Schade in de vorm van letsel door een ongeval kan direct bij de gemeente gemeld worden.

Hoe wordt de schade afgehandeld?

Heeft u het schadeformulier ingevuld en opgestuurd? Dan gebeurt het volgende:

Stap 1. De gemeente meldt de schade digitaal bij Centraal Beheer.

Stap 2. Een schadebehandelaar van Centraal Beheer neemt de schade in behandeling. 

 • Na de melding neemt de schadebehandelaar rechtstreeks contact op met u.
 • De schadebehandelaar regelt de schade rechtstreeks met de benadeelde.

Is er twijfel of Centraal Beheer de schade moet afhandelen? Dan overlegt de schadebehandelaar altijd met de vrijwilliger of de organisatie.

Stap 3. Als de schade is afgehandeld, informeert Centraal Beheer u en de gemeente.

Wat is verzekerd?

U bent als vrijwilliger (en als vrijwilligersorganisatie) tijdens uw werk als vrijwilliger verzekerd voor:

 • Aansprakelijkheid van de vrijwilligers
 • Aansprakelijkheid van de organisatie
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Ongevallen
 • Persoonlijke eigendommen
 • Rechtsbijstand

Meer informatie over de verzekerde bedragen vindt u in het verzekeringsoverzicht van Centraal Beheer.

Download verzekeringsoverzicht (PDF, 600 kB)

Meer informatie

Meer informatie over de vrijwilligersverzekering vindt u op de website van Centraal Beheer: www.centraalbeheer.nl.