Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Vervoer gevaarlijke stoffen

Vervoert u gevaarlijke stoffen (ook consumentenvuurwerk), dan moet u in Heerhugowaard de vastgestelde route volgen. Wilt u hier van afwijken, dan heeft u een ontheffing van de gemeente nodig. Heeft u deze niet en wijkt u van de route af, dan bent u in overtreding.

Moet u buiten de vastgestelde route laden of lossen? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente. 

Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen aanvragen Houd uw bedrijfsgegevens bij de hand

Aanvraagtermijn

Binnen 8 weken na uw aanvraag besluit de gemeente of u de ontheffing krijgt. In uitzonderlijke gevallen kan de termijn met 8 weken worden verlengd. Een ontheffing is direct geldig als hij is verleend.

Weigering door gemeente

De gemeente kan uw vergunning weigeren op grond van bepalingen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. U wordt op de hoogte gesteld als er een voornemen tot weigering is. U kunt daarop reageren met uw zienswijze, die wordt meegenomen in het definitieve besluit.

Kosten ontheffing gevaarlijke stoffen

Een ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen kost € 138,-.
Dit bedrag betaalt u ook bij weigering van de vergunning, omdat uw aanvraag wel is behandeld.

Route gevaarlijke stoffen

Er is een gemeentelijke en een provinciale route voor gevaarlijke stoffen.

Download de kaart (PDF, 64 kB)